права і безпека громадян

13.06.2011 // 20:52 (0)

ГОСТ 12.4.023-84 "Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля"
ГОСТ 12.4.023-84 Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля Обозначение:


13.06.2011 // 20:46 (0)

ГОСТ 12.1.030-81 "Система стандартов безопасности труда. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ЗАНУЛЕНИЕ"
ГОСТ 12.1.030-81 УДК 621.316.9:006.354 Группа Т58 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР Система стандартов безопасности труда ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ЗАНУЛЕНИЕ Occupational safety standards system.


13.06.2011 // 19:55 (0)

Статистична форма №1-громадська організація (річна)
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (Держкомстат України) НАКАЗ 27.07.2010 м. Київ № 304


13.06.2011 // 19:51 (0)

Положення про порядок надання екологічної інформації
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ                             Н А К А З


13.06.2011 // 19:48 (0)

Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ Н А К А З 18.12.2003  N 168   Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 лютого 2004 р. за N 155/8754        Про затвердження


09.06.2011 // 23:45 (0)

Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України
  МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ                             Н А К А З  N 527 від


09.06.2011 // 23:41 (0)

Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля (наказ Мінприроди від 27.02.02 №88)
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ Н А К А З N 88 від 27.02.2002 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 березня 2002 р. за N 276/6564   Про затвердження Положення про громадських


09.06.2011 // 23:21 (0)

Постанова Кабінету Міністрів України " Про утворення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів"
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 26 грудня 2000 р. N 1888 Київ Про утворення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів { Із змінами, внесеними згідно з


09.06.2011 // 23:15 (0)

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру"
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 8 листопада 2000 р. N 1658 Київ Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру


09.06.2011 // 23:05 (0)

Постанова КМУ "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики"
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 3 листопада 2010 р. N 996 Київ Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :


09.06.2011 // 22:55 (0)

Постанова КМУ "Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003 - 2015 роки"
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 26 квітня 2003 р. N 634  Київ Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003 - 2015 роки Із


09.06.2011 // 21:53 (0)

Постанова КМУ "Про утворення урядових органів державного управління у складі Міністерства охорони навколишнього природного середовища"
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 12 липня 2005 р. № 550 Київ Про утворення урядових органів державного управління у складі Міністерства охорони навколишнього природного середовища Кабінет Міністрів України09.06.2011 // 17:30 (0)

Постанова КМУ "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в ЗМІ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 14 квітня 1997 р. N 348 Київ Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях


09.06.2011 // 17:24 (0)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" від 04.01.02 №3
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 4 січня 2002 р. N 3 Київ Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 905 від


06.06.2011 // 11:41 (0)

Закон України "Про охорону праці"
  З А К О Н  У К Р А Ї Н И Про охорону праці   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 49, ст.668 )   { Вводиться в дію Постановою ВР N 2695-XII ( 2695-12 ) від 14.10.92, ВВР, 1992, N 49,


06.06.2011 // 11:38 (0)

Закон України "Про основи містобудування"
З А К О Н   У К Р А Ї Н И                    Про основи містобудування       ( Відомості Верховної Ради України


06.06.2011 // 11:34 (0)

Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"
  З А К О Н   У К Р А Ї Н И                  Про об'єкти підвищеної небезпеки   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 15,


06.06.2011 // 11:30 (0)

Закон України "Про інформацію"
З А К О Н  У К Р А Ї Н И                           Про інформацію


06.06.2011 // 11:07 (0)

Закон України "Про прокуратуру"
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 53, ст.793 ) { Вводиться в дію Постановою ВР N 1790-XII ( 1790-12 ) від 05.11.91, ВВР, 1991, N 53, ст.794 } { Із


06.06.2011 // 10:43 (0)

Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 40, ст.337 ) { Із змінами, внесеними згідно із


06.06.2011 // 10:29 (0)

Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 22, ст.115 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2397-III ( 2397-14 ) від


06.06.2011 // 08:31 (0)

Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 16, ст.200 ) { Вводиться в дію


06.06.2011 // 08:29 (0)

Про молодіжні та дитячі громадські організації
З А К О Н    У К Р А Ї Н И           Про молодіжні та дитячі громадські організації        ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 1,


06.06.2011 // 08:12 (0)

Закон України "Про об'єднання громадян"
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про об'єднання громадян ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 34, ст.504 ) { Вводиться в дію Постановою ВР N 2461-XII ( 2461-12 ) від 16.06.92, ВВР, 1992, N 34, ст.505 }


05.06.2011 // 19:03 (0)

Закон України "Про звернення громадян"
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про звернення громадян ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 47, ст.256 ) { Вводиться в дію Постановою ВР N 394/96-ВР від 02.10.96, ВВР, 1996, N 47, ст.257 } { Із


05.06.2011 // 18:42 (0)

Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини"
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 30, ст.260 ) Цей Закон регулює відносини, що виникають у


05.06.2011 // 18:20 (0)

Закон України "Про основи національної безпеки"
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про основи національної безпеки України ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 39, ст.351 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N


05.06.2011 // 16:57 (5)

Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року"
ЗАКОН УКРАЇНИ Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року Верховна Рада України постановляє : Затвердити Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на


05.06.2011 // 16:54 (0)

Декларація про державний суверенітет України (прийнята Верховною Радою України 16 липня 1990 року)
ДЕКЛАРАЦІЯ про державний суверенітет України  Верховна Рада Української РСР, виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючиEnglish version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери