Дослідження поверхневих вод 2015

21:32 31.07.15

Перевищення по хімічному споживанню кисню:
ХІМІЧНЕ СПОЖИВАННЯ КИСНЮ, ХІМІЧНА ПОТРЕБА В КИСНІ, ХПК - показник забрудненості води, що характеризується кількістю кисню, необхідного для хімічного окислення за певний час в одиниці об'єму. 
Кисень постійно присутній у розчиненому вигляді в поверхневих водах. Вміст розчиненого кисню (РК) у воді характеризує кисневий режим водойми і має найважливіше значення для оцінки екологічного і санітарного стану водойми. Кисень повинен міститися у воді в достатній кількості, забезпечуючи умови для дихання гідробіонтів. Він також потрібний для самоочищення водойм, та бере участь в процесах окислення органічних і інших домішок, розкладання відмерлих організмів. Зниження концентрації РК свідчить про зміну біологічних процесів у водоймі, про забруднення водойми біохімічно речовинами (в першу чергу органічними), що інтенсивно окислюються. Споживання кисню обумовлене також хімічними процесами окислення домішок, що містяться у воді, а також диханням водних організмів.

Перевищення покажчиків за запахом:
Запах води обумовлений наявністю в ній речовин що похнуть, які потрапляють у воду природним шляхом або зі стічними водами. Практично всі органічні речовини (особливо рідкі) мають запах і передають його воді. Зазвичай запах визначають при нормальній (20°С) і при підвищеній (60°С) температурі води.
Запах за характером поділяють на дві групи, описуючи його суб'єктивно за своїми відчуття:
  1. природного походження (від відмерлих організмів, від впливу грунтів, водної рослинності тощо);
  2. штучного походження. Такі запахи зазвичай значно змінюються при обробці води.
Перевищення покажчика перманганатна окислюваность:
Цей покажчик відбиває загальну концентрацію органіки у воді. Природа органічних речовин може бути різною - гумінові кислоти грунтів, складна органіка рослин, хімічні сполуки антропогенного походження. У водоймах і потоках, схильних до сильної дії господарської діяльності людини, зміна окислюваності виступає як характеристика, що відбиває режим вступу стічних вод. Для природних малозабруднених вод рекомендовано визначати перманганатну окислюваність. Значення перманганатної  окислюваності вище 2 мг О2/дм3 свідчить про зміст у воді органічних сполук, що легко окислюються.

Переглядів (5635)

Теги: исследования воды
Подтеги: поверхностная вода


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери