Исследование воды, скважина, р-н оз. Курячье, осень 2013

18:01 03.11.13

 

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ №142/10.13
Аналіз проведено з науково-дослідницькою метою
  1. Найменування джерела водопостачання: свердловина;
  2. Місце відбору проби: м. Дніпропетровськ, вул. Чернігівська;
  3. Дата і час надходження проби до лабораторії: 28 жовтня 10год., 30хв.;
  4. Дата виконання аналізу: початок «28» жовтня 2013р.; закінчення: «31» жовтня 2013р.
  5. Відомості про відбору проби: прийнята по факту;
  6. Результати аналізу:

Найменування показника

Результат вимірювання

СанПіН 2.2.4-171-10

з колодязів та каптажів, джерел

Органолептичні показники

1

Запах,бали, при 200С/600С

3,0

<3/<3

2

Забарвленість, градуси

21,89

<35

3

Каламутність, НОК
(1НОК=0,58 мг/дм3)

<0,58

<3,5

Загальносанітарні хімічні показники

1

Водневий показник, од.pH,при t=20ºС

8,72

6,5-8,5

2

Лужність загальна, мг-екв/дм3

7,6

не визначається

3

Бікарбонати, мг/ дм3

463,6

не визначається

4

Натрій + Калій, мг/ дм3

отс.

не визначається

5

Жорсткість загальна, ммоль/ дм3

9,34

<10

6

Кальцій, мг/ дм3

135,37

не визначається

7

Магній, мг/ дм3

31,41

не визначається

8

Сульфати, мг/ дм3

237,58

<500

9

Поліфосфати, мг/ дм3

0,126

не визначається

10

Хлориди, мг/ дм3

137,78

<350

11

Нітрити, мг/ дм3

0,011

<3,3

12

Нітрати, мг/ дм3

<0,5

<50,0

13

Перманганатна окислюваність, мгО/дм3

3,04

<5,0

14

Сухий залишок, мг/ дм3

1007

<1500

15

Амоній сольовий, мг/ дм3

0,393

<2,6

Токсикологічні показники хімічного складу води (неорганічні)

1

Залізо загальне, мг/ дм3

0,286

<1,0

2

Марганець, мг/ дм3

0,575

<0,5

3

Кадмій, мг/ дм3

<0,001

не визначається

4

Кобальт, мг/дм3

<0,01

не визначається

5

Нікель, мг/ дм3

<0,02

не визначається

6

Мідь, мг/ дм3

<0,02

не визначається

7

Цинк, мг/ дм3

<0,02

не визначається

8

Свинець, мг/ дм3

<0,01

не визначається

9

Хром загальний, мг/ дм3

<0,02

не визначаєтьсяСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

Переглядів (1845)

Теги: исследования воды
Подтеги: вода из скважин


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери