Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 02.10.2001 N 224 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 жовтня 2001 р. за N 886/6057)

Про затвердження Порядку збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки)

07:34 11.07.11

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 224 від 02.10.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 жовтня 2001 р.
за N 866/6057


Про затвердження Порядку збирання,
сортування, транспортування, переробки
та утилізації використаної тари (упаковки)


Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2001 року N 915 ( 915-2001-п ) "Про впровадження
системи збирання, сортування, транспортування, переробки та
утилізації відходів як вторинної сировини" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок збирання, сортування, транспортування,
переробки та утилізації використаної тари (упаковки), що
додається.
2. Управлінню промислової політики (Савченку Л.І.)
забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві
юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника
департаменту розвитку ринків Кушніренка А.В.

Міністр О.Шлапак

Погоджено:
Голова Антимонопольного
комітету України О.О.Костусєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
02.10.01 N 224

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 жовтня 2001 р.
за N 866/6057

ПОРЯДОК
збирання, сортування, транспортування, переробки
та утилізації використаної тари (упаковки)

1. Дію цього Порядку спрямовано на забезпечення збирання,
сортування, транспортування, переробку та утилізацію використаної
тари (упаковки), ощадливе використання матеріально-сировинних і
енергетичних ресурсів та на захист довкілля.
Порядок є обов'язковим для виконання підприємствами,
установами, організаціями всіх форм власності, які використовують
тару (упаковку), здійснюють діяльність, пов'язану з її збиранням,
сортуванням, транспортуванням, переробкою та утилізацією, а також
імпортерів продукції у тарі (упаковці).
Дія цього Порядку не поширюється на тару (упаковку):
для експортної продукції;
для хліба, хлібобулочних виробів та молока;
для продукції гуманітарної і технічної допомоги;
забруднену радіонуклідами.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке
значення:
упаковка - технічний засіб чи комплекс засобів з розміщеним у
ньому товаром, який забезпечує захист товару від пошкоджень та
втрат у процесі транспортування, зберігання та продажу, а довкілля
- від забруднень;
тара - основний елемент упаковки, що є виробом для розміщення
товару;
використана тара (упаковка) - тара (упаковка), яка була
застосована для пакування, транспортування продукції, що повністю
або частково втратила свої первісні якості і не підлягає
подальшому використанню за своїм прямим призначенням;
зворотна тара - тара багаторазового використання, що належить
до вторинних матеріальних ресурсів і підлягає повторному
використанню;
збирання та заготівля використаної тари (упаковки) -
діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням
використаної тари (упаковки) у спеціально відведених місцях чи на
об'єктах, уключаючи сортування використаної тари (упаковки) з
метою подальшої утилізації чи видалення;
сортування використаної тари (упаковки) - розділення тари за
видами з метою її подальшого використання або утилізації;
транспортування використаної тари (упаковки) - перевезення
використаної тари (упаковки) від місць її накопичення або
зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи
видалення;
переробка (обробка) використаної тари (упаковки) - здійснення
будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних чи
хімічних властивостей використаної тари (упаковки), з метою
екологічно безпечного її зберігання, перевезення, утилізації чи
видалення;
утилізація використаної тари (упаковки) - використання цієї
тари (упаковки) як вторинних матеріальних чи енергетичних
ресурсів;
приймальний пункт - стаціонарний або пересувний відокремлений
підрозділ підприємства (підприємство), що здійснює приймання
використаної тари (упаковки) як вторинної сировини від фізичних
або юридичних осіб, має складські приміщення, кваліфікований
персонал та технологічне обладнання;
спеціалізовані підприємства - підприємства та організації, що
здійснюють заходи (комплекс чи окремі заходи) зі збирання,
сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної
тари (упаковки), у статутах яких передбачена така діяльність;
спеціально уповноважені органи - органи державної влади, які
здійснюють координацію діяльності та контроль у сфері поводження з
використаною тарою (упаковкою).

3. Діяльність, пов'язана зі збиранням та заготівлею окремих
видів використаної тари (упаковки), у випадках, передбачених
законом, підлягає ліцензуванню.

4. Приймання та утилізація використаної тари (упаковки)
здійснюються підприємствами, установами, організаціями, які
використовують тару (упаковку) для пакування і транспортування
продукції, у процесі діяльності яких утворюється тара (упаковка),
а також імпортерами, продукція яких міститься в тарі (упаковці),
самостійно або шляхом укладення договорів з Державною компанією
"Укрекокомресурси" чи іншими спеціалізованими підприємствами щодо
надання послуг зі збирання, сортування, транспортування, переробки
та утилізації використаної тари (упаковки).

5. Підприємства, установи та організації, які використовують
тару (упаковку) для пакування та транспортування продукції,
імпортери продукції в тарі (упаковці):
ведуть поточний облік щодо обсягів використання тари
(упаковки) для пакування та транспортування продукції та обсягів
приймання і утилізації використаної тари (упаковки);
надають інформацію спеціально уповноваженим органам щодо
обсягів використання тари (упаковки) для пакування та
транспортування продукції та обсягів приймання і утилізації
використаної тари (упаковки);
здійснюють заходи щодо збільшення обсягів застосування
зворотної тари (упаковки).

6. Підприємства, установи, організації, які самостійно
здійснюють приймання та утилізацію використаної тари (упаковки),
забезпечують:
організацію збирання та заготівлі використаної тари
(упаковки) на території, де розповсюджується їх продукція;
утилізацію використаної тари (упаковки) відповідно до
мінімальних норм утилізації.

7. Підприємства, установи та організації, у процесі
діяльності яких утворюється використана тара (упаковка):
забезпечують роздільне збирання, сортування цієї тари
(упаковки) за видами, у тому числі шляхом установлення спеціальних
контейнерів з написами "Картон, папір", "Метали", "Полімерні
матеріали", "Скло", "Комбіновані матеріали", "Текстиль" тощо;
не допускають знищення та псування використаної тари
(упаковки);
ведуть первинний поточний облік обсягів утворення та
постачання використаної тари (упаковки) за видами;
надають інформацію спеціально уповноваженим органам щодо
обсягів утворення та постачання використаної тари (упаковки).

8. Спеціалізовані підприємства:
здійснюють заходи щодо раціонального використання цієї тари
(упаковки) як вторинних ресурсів;
ведуть поточний облік щодо обсягів збирання, сортування,
транспортування, переробки і утилізації використаної тари
(упаковки);
надають інформацію спеціально уповноваженим органам щодо
обсягів збирання, сортування, транспортування, переробки і
утилізації використаної тари (упаковки);
забезпечують екологічно безпечне поводження з використаною
тарою (упаковкою).

9. Спеціалізовані підприємства, що здійснюють збирання та
заготівлю використаної тари (упаковки):
організовують приймальні пункти для приймання використаної
тари (упаковки);
проводять оброблення використаної тари (упаковки) згідно з
відповідними стандартами, технічними умовами;
укладають угоди на постачання використаної тари (упаковки) зі
спеціалізованими підприємствами для її утилізації.

10. Уряд Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації, органи місцевого самоврядування в межах своєї
компетенції організовують роботу, контролюють та координують
діяльність у сфері поводження з використаною тарою (упаковкою) та
здійснюють заходи щодо підвищення ефективності діяльності у цій
сфері.

11. Екологічний контроль під час збирання, сортування,
транспортування, переробки та утилізації використаної тари
(упаковки) здійснюється органами Міністерства екології та
природних ресурсів, громадськими інспекторами з охорони
навколишнього середовища та іншими спеціально уповноваженими
органами виконавчої влади відповідно до законодавства України.

12. Державна компанія "Укрекокомресурси" проводить роботу
щодо розроблення, удосконалення та впровадження заходів з питань
поводження з використаною тарою (упаковкою) в межах повноважень
наданих Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції.

13. Державна компанія "Укрекокомресурси", інші спеціалізовані
підприємства разом з місцевими державними адміністраціями
проводять у засобах масової інформації агітаційну роботу серед
населення з питань роздільного збирання використаної тари
(упаковки).

14. Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з
використаною тарою (упаковкою) за правопорушення у цій сфері
несуть відповідальність згідно з законодавством.

Заступник начальника управління
промислової політики В.Кондратовець

Переглядів (3340)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери