Наказ Державного комітету статистики України від 20.10. 2008р. №396

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна) та N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (квартальна)

17:26 05.07.11

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З 
 
                        20.10.2008  N 396 
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      5 листопада 2008 р. 
                                      за N 1075/15766 
 
 
           Про затвердження Інструкції щодо заповнення 
             форм державних статистичних спостережень 
        про охорону атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) 
         "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна) 
              та N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону 
                атмосферного повітря" (квартальна) 
 
 
     Відповідно до статей 4,  14,  18 Закону України "Про державну 
статистику" ,  з  метою  вдосконалення  державних 
статистичних спостережень у  сфері  охорони  атмосферного  повітря 
Н А К А З У Ю: 
 
     1. Затвердити   Інструкцію  щодо  заповнення  форм  державних 
статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря N  2-ТП 
(повітря) "Звіт  про  охорону  атмосферного  повітря"  (річна)  та 
N 2-ТП  (повітря)  "Звіт   про   охорону   атмосферного   повітря" 
(квартальна) (далі - Інструкція), що додається. 
 
     Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2009 року. 
 
     2. Департаменту   статистики   сільського   господарства   та 
навколишнього  середовища  (Прокопенко  О.М.) визначити необхідний 
тираж,  підготувати  і   передати   адміністративно-господарському 
департаменту  оригінал Інструкції,  затвердженої цим наказом,  для 
виготовлення. 
 
     3. Департаменту  фінансового  забезпечення,   бухгалтерського 
обліку  та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг 
щодо  виготовлення  та  доставки  Інструкції,   затвердженої   цим 
наказом. 
 
     4. Адміністративно-господарському  департаменту (Кобзар О.К.) 
забезпечити контроль  за  своєчасним  виготовленням  та  доставкою 
Інструкції, затвердженої цим наказом, на адресу головних управлінь 
статистики в Автономній Республіці Крим,  областях, місті Києві та 
Управління статистики в місті Севастополі. 
 
     5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від 
30.12.2004   N  674   "Про  затвердження 
інструкцій    щодо    заповнення   форм   державних   статистичних 
спостережень   з  охорони  навколишнього  природного  середовища", 
зареєстрований   у  Міністерстві  юстиції  України  25.01.2005  за 
N 97/10377. 
 
     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Остапчука Ю.М. 
 
 Голова                                              О.Г.Осауленко 
 
 ПОГОДЖЕНО: 
 
 Міністр охорони навколишнього 
 природного середовища України                        Г.Г.Філіпчук 
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Державного комітету 
                                      статистики України 
                                      20.10.2008  N 396 
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      5 листопада 2008 р. 
                                      за N 1075/15766 
 
 
                            ІНСТРУКЦІЯ 
           щодо заповнення форм державних статистичних 
          спостережень про охорону атмосферного повітря 
         N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного 
            повітря" (річна) та N 2-ТП (повітря) "Звіт 
          про охорону атмосферного повітря" (квартальна) 
 
 
                      I. Загальні положення 
 
     1.1. Ця  Інструкція  встановлює   порядок   заповнення   форм 
державних   статистичних  спостережень  про  охорону  атмосферного 
повітря N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону  атмосферного  повітря" 
(річна) (далі - форма N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) 
"Звіт про охорону атмосферного повітря" (квартальна) (далі - форма 
N 2-ТП (повітря) (квартальна)). 
 
     1.2. Форми  N  2-ТП  (повітря)  (річна)  та  N 2-ТП (повітря) 
(квартальна) подаються респондентами,  узятими на державний  облік 
за   обсягами   потенційних  викидів  забруднювальних  речовин  та 
парникових газів  в  атмосферу,  органу  державної  статистики  за 
місцем здійснення економічної діяльності. 
 
     1.3. Структурними  підрозділами  підприємств,  які  взяті  на 
державний облік,  подається звітність за формами N 2-ТП  (повітря) 
(річна)  та  N 2-ТП (повітря) (квартальна) незалежно від головного 
підприємства. У такому разі головним підприємством подаються звіти 
без урахування даних за цими структурними підрозділами. 
 
     1.4. У  формах  N  2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) 
(квартальна)  відображаються  дані  про   викиди   забруднювальних 
речовин  та  парникових газів від стаціонарних джерел забруднення. 
Дані про  викиди  від  пересувних  джерел  забруднення,  уключаючи 
виробничу,   сільськогосподарську   та   іншу   техніку,  а  також 
автомобільний  та  інші  види  транспорту,   у   цих   формах   не 
враховуються. 
 
     1.5. У  звітності  за  формою  N  2-ТП (повітря) (квартальна) 
інформація відображається за кожний квартал окремо без  урахування 
даних про викиди в попередньому кварталі. 
 
     1.6. Географічні    координати   респондентів   статистичного 
спостереження визначаються та заповнюються  відповідно  до  наказу 
Міністерства екології та природних ресурсів України від 22.05.2001 
N 190 ДСК ,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції 
України 13.06.2001 за N 506/5697.  Географічні координати органами 
державної статистики не обробляються. 
 
                 II. Порядок заповнення розділу 1 
             "Сумарні викиди забруднювальних речовин 
              та парникових газів від підприємства" 
 
     2.1. У розділі 1 форм N 2-ТП  (повітря)  (річна)  та  N  2-ТП 
(повітря)  (квартальна) визначення викидів забруднювальних речовин 
та  парникових  газів  в  атмосферне   повітря   проводиться   для 
виробничих та технологічних процесів,  технологічного устаткування 
(установок),  які наведено  в  додатку  1  Перелік  виробничих  та 
технологічних процесів, технологічного устаткування (установок). У 
графі 1  указуються  сумарні  викиди  забруднювальних  речовин  та 
парникових газів відповідно до Переліку забруднювальних речовин та 
парникових газів (додаток 2), уключаючи підсумкові коди. 
 
     2.2. У  графах  А  та  Б  відображаються  відповідно  код   і 
найменування забруднювальної речовини та парникового газу згідно з 
додатком 2. 
 
     2.3. У  графі  1  відображається  кількість   забруднювальних 
речовин  та  парникових  газів,  які викинуто в атмосферне повітря 
окремо за речовинами та групами речовин.
     Обсяги викидів  забруднювальних  речовин  та парникових газів 
(графа  1)  за  підсумковими  кодами  повинні  бути  більшими  або 
дорівнювати  сумі складових,  тобто кодів,  у яких перші два знаки 
однакові.  До підсумкових кодів належать усі коди додатка  2,  які 
виділені  жирним  шрифтом.  Окремі  з  них,  такі  як 06000 (оксид 
вуглецю),  08000 (озон), 09000 (фосфін) тощо, не містять складових 
і відображаються лише за підсумковим кодом. 
 
     2.4. Сума  даних  (графа  1)  за  всіма  підсумковими  кодами 
забруднювальних  речовин  та  парникових  газів   (крім   діоксиду 
вуглецю)  повинна  дорівнювати  показнику форми з кодом "00000" та 
найменуванням "Усього по  підприємству  (без  урахування  діоксиду 
вуглецю)". 
 
     2.5. Дані  щодо  обсягів  викидів  забруднювальних речовин та 
парникових газів,  які  відображені  в  розділі  1  форми  N  2-ТП 
(повітря) (річна),  уключаючи підсумкові коди, повинні дорівнювати 
сумі даних відповідних забруднювальних речовин та парникових газів 
від   усіх   виробничих,  технологічних  процесів,  технологічного 
устаткування (установок), відображених у розділі 2. 
 
     2.6. Діоксид вуглецю (код 07000) у підсумкові рядки  з  кодом 
"00000"  за  розділами  1  та  2 не включається,  а відображається 
окремим рядком наприкінці зазначених розділів. 
 
                III. Порядок заповнення розділу 2 
       "Викиди забруднювальних речовин та парникових газів 
            від виробничих та технологічних процесів, 
             технологічного устаткування (установок)" 
 
     3.1. Розділ  2  форми N 2-ТП (повітря) (річна) включає в себе 
декілька  таблиць,  кожна  з  яких  відображає  дані  про   окреме 
виробництво,  технологічний  процес  та  устаткування  (установку) 
згідно з додатком 1 Перелік виробничих та технологічних  процесів, 
технологічного  устаткування  (установок),  для  яких  проводиться 
визначення викидів забруднювальних речовин та парникових  газів  в 
атмосферне повітря. 
 
     3.2. Графи  А,  Б  та  1 розділу 2 заповнюються аналогічно до 
відповідних граф розділу 1 ( пункти 2.2, 2.3 цієї Інструкції). 
 
     3.3. Викиди обліковуються сумарно  за  всіма  виробничими  та 
технологічними процесами,  устаткуванням (установками) з однаковим 
найменуванням. 
 
     3.4. Якщо в розділі  1  відображено  обсяги  викидів  окремої 
забруднювальної речовини чи парникового газу, проте в розділі 2 за 
окремими виробничими та  технологічними  процесами,  технологічним 
устаткуванням  (установками)  вони  не  можуть  бути відображені у 
зв'язку з недостатньою кількістю десяткових знаків, передбачених у 
формі,   то   в   такому   разі   необхідно  обсяги  викидів  цієї 
забруднювальної речовини чи парникового газу показати за  одним  з 
виробничих,  технологічних  процесів,  технологічним устаткуванням 
(установками) розділу 2,  віддавши перевагу тому з  них,  за  яким 
обсяги  викидів  цієї забруднювальної речовини чи парникового газу 
були максимальними. 
 
     3.5. Якщо в респондента є виробничі чи технологічні  процеси, 
які не виділяються у додатку 1 окремим рядком, зокрема виробництво 
деревини,  вибухові  роботи  в  кар'єрах,   пиління   з   поверхні 
хвостосховищ  тощо,  то  їх  необхідно  відносити  до рядка "інше" 
відповідного виробничого чи технологічного процесу. 
 
     3.6. У другому розділі звіту відображаються  процеси,  які  у 
додатку  1  надруковані  звичайним  (нежирним)  шрифтом,  а  також 
процеси, які виділені жирним шрифтом (підсумкові коди), проте вони 
не містять складових, зокрема:
     210700 Холодильні установки.
     210800 Виробництво галокарбонів та сірчистого гексафториду.
     310700 Видобуток геотермальної енергії.
     510700 Спалювання     сільськогосподарських    відходів    на 
відкритому повітрі (за  винятком  спалювання  пожнивних  залишків, 
соломи тощо на сільськогосподарських полях).
     610300 Спалювання  пожнивних   залишків,   соломи   тощо   на 
сільськогосподарських полях.
     610600 Використання пестицидів та вапняку.
     610900 Прибирання,  збереження та використання гною,  а також 
азотних сполук.
     Усі інші процеси,  виділені жирним шрифтом (підсумкові коди), 
у формі N 2-ТП (повітря) (річна) не відображаються. 
 
                 IV. Порядок заповнення розділу 3 
     "Заходи, спрямовані на зменшення викидів забруднювальних 
              речовин та парникових газів у повітря" 
 
     4.1. Розділ заповнюється на  основі  даних  з  типової  форми 
первинної  облікової документації N ПОД-2 "Журнал обліку виконання 
заходів  з  метою  охорони  атмосферного  повітря"  відповідно  до 
інструкції  щодо її заповнення,  затвердженої наказом Держкомстату 
від 30.04.2004 N 252 ,  зареєстрованої в  Міністерстві 
юстиції України 01.06.2004 за N 682/9281. 
 
     4.2. У  графі  А зазначаються коди виробництв,  технологічних 
процесів  та  устаткування  (установок),  на   яких   здійснюються 
природоохоронні  заходи  і  які  повинні  збігатися з відповідними 
кодами розділу 2 форми N 2-ТП (повітря) (річна). 
 
     4.3. У графах Б та В зазначаються відповідно найменування  та 
код заходу    (згідно   з   Переліком   повітроохоронних   заходів 
(додаток 3), виконання якого передбачено у звітному році. 
 
     4.4. У графі 1 надається оцінка виконання заходу: не виконано 
-  0,  виконано  -  1,  перенесено  -  2,  анульовано  - 3.  Захід 
уважається анульованим, якщо доцільність виконання його відпала. 
 
     4.5. У графі 2 вказується загальний обсяг витрат на виконання 
заходу за кошторисною вартістю. 
 
     4.6. У  графі  3 відображаються кошти,  фактично витрачені на 
захід  з  початку  його   виконання   за   рахунок   усіх   джерел 
фінансування. 
 
     4.7. У  графах  4  та 5 тільки за виконаними заходами (оцінка 
"1") відображається відповідно  очікуване  та  фактичне  зменшення 
викидів  забруднювальних  речовин,  парникових  газів в атмосферне 
повітря після впровадження заходу. 
 
     4.8. Показники розділів 1 та  2  відображаються  в  тоннах  з 
трьома  десятковими  знаками,  розділу 3 у графах 2 та 3 - з одним 
десятковим знаком; у графах 4 та 5 - з трьома десятковими знаками. 
 
 Директор департаменту 
 статистики сільського 
 господарства та навколишнього 
 середовища                                         О.М.Прокопенко 
 
 
                                      Додаток 1 
                                      до Інструкції 
                                      щодо заповнення форм 
                                      державних статистичних 
                                      спостережень про охорону 
                                      атмосферного повітря N 2-ТП 
                                      (повітря) "Звіт про охорону 
                                      атмосферного повітря" 
                                      (річна) та N 2-ТП (повітря) 
                                      "Звіт про охорону 
                                      атмосферного повітря" 
                                      (квартальна) 
 
 
                             ПЕРЕЛІК 
              виробничих та технологічних процесів, 
             технологічного устаткування (установок) 
 
 
------------------------------------------------------------------
|  Код   |  Найменування виробничих та технологічних процесів,   |
|        |        технологічного устаткування (установок)        |
|--------+-------------------------------------------------------|
|   1    |                           А                           |
------------------------------------------------------------------
                                Енергетика 
               Процеси спалювання в енергетиці та переробній 
                    промисловості (стаціонарні джерела) 
          Електростанції загального використання 
  110101  установки для спалювання >=300 МВт (котлоагрегати) 
  110102  установки для спалювання >=50 та <300 МВт 
          (котлоагрегати) 
  110103  установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати) 
  110104  газові турбіни 
  110105  стаціонарні двигуни 
          Системи централізованого теплозабезпечення 
  110201  установки для спалювання >=300 МВт (котлоагрегати) 
  110202  установки для спалювання >=50 та <300 МВт 
          (котлоагрегати) 
  110203  установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати) 
  110204  газові турбіни 
  110205  стаціонарні двигуни 
          Нафтопереробні підприємства 
  110301  установки для спалювання >=300 МВт (котлоагрегати) 
  110302  установки для спалювання >=50 та <300 МВт 
          (котлоагрегати) 
  110303  установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати) 
  110304  газові турбіни 
  110305  стаціонарні двигуни 
  110306  процесові печі без контакту 
          Установки для перетворення твердого палива 
  110401  установки для спалювання >=300 МВт (котлоагрегати) 
  110402  установки для спалювання >=50 та <300 МВт 
          (котлоагрегати) 
  110403  установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати) 
  110404  газові турбіни 
  110405  стаціонарні двигуни 
  110406  коксові печі 
  110407  інше (газифікація вугілля, зріджування) 
          Видобуток вугілля, нафти/газу, компресори 
          трубопроводів 
  110501  установки для спалювання >=300 МВт (котлоагрегати) 
  110502  установки для спалювання >=50 та <300 МВт 
          (котлоагрегати) 
  110503  установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати) 
  110504  газові турбіни 
  110505  стаціонарні двигуни 
  110506  компресори трубопроводів 
          Непромислові установки для спалювання 
          Установки для спалювання на комерційних підприємствах 
          та в установах 
  120102  установки для спалювання >=50 та <300 МВт 
          (котлоагрегати) 
  120103  установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати) 
  120104  стаціонарні газові турбіни 
  120105  стаціонарні двигуни 
  120106  інше стаціонарне обладнання 
          Установки для спалювання в житлово-комунальному секторі 
  120201  установки для спалювання >=50 МВт (котлоагрегати) 
  120202  установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати) 
  120203  стаціонарні газові турбіни 
  120204  стаціонарні двигуни 
  120205  інше стаціонарне обладнання (печі, каміни, приготування 
          їжі) 
          Установки для спалювання в сільському та лісовому 
          господарстві і в секторі культивування водяних 
          організмів 
  120301  установки для спалювання >=50 МВт (котлоагрегати) 
  120302  установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати) 
  120303  стаціонарні газові турбіни 
  120304  стаціонарні двигуни 
  120305  інше стаціонарне обладнання 
          Спалювання в промисловості 
          Процеси спалювання в котлоагрегатах, газових турбінах і 
          стаціонарних двигунах 
  130101  установки для спалювання >=300 МВт (котлоагрегати) 
  130102  установки для спалювання >=50 та <300 МВт 
          (котлоагрегати) 
  130103  установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати) 
  130104  газові турбіни 
  130105  стаціонарні двигуни 
  130106  інше стаціонарне обладнання 
          Безконтактні технологічні печі 
  130203  каупери доменних печей 
  130204  печі для одержання гіпсової штукатурки, гіпсу 
  130205  інші печі 
          Контактні технологічні процеси 
  130301  агломераційні заводи 
  130302  печі вторинного нагрівання для виробництва чавуну та 
          сталі 
  130303  ливарні цехи для виробництва сірого чавуну 
  130304  первинне виробництво свинцю 
  130305  первинне виробництво цинку 
  130306  первинне виробництво міді 
  130307  вторинне виробництво свинцю 
  130308  вторинне виробництво цинку 
  130309  вторинне виробництво міді 
  130310  вторинне виробництво алюмінію 
  130311  виробництво цементу 
  130312  виробництво вапна 
  130313  виробництво асфальтобетону 
  130314  виробництво листового скла 
  130315  виробництво контейнерного скла 
  130316  виробництво скляної вати 
  130317  виробництво іншого скла (уключаючи спеціальне скло) 
  130318  виробництво мінеральної вати 
  130319  виробництво цегли та кахлю 
  130320  тонкі керамічні матеріали 
  130321  виробництво паперу (процес сушки) 
  130322  виробництво глинозему 
  130323  виробництво магнію (обробка доломіту) 
  130324  виробництво нікелю (термальний процес) 
  130325  виробництво емалі 
  130326  зварювання металів 
  130327  інше 
          Виробничі процеси (стаціонарні джерела) 
          Технологічні процеси в нафтовій промисловості 
  210101  переробка нафтопродуктів 
  210102  каталітичний крекінг 
  210103  підприємства з відновлення сірки 
  210104  зберігання і транспортування нафти на нафтопереробних 
          заводах 
  210105  інше 
          Технологічні процеси в чорній металургії та вугільній 
          промисловості 
  210201  коксові батареї (витікання та гасіння в приміщенні) 
  210202  завантаження доменної печі 
  210203  плавлення чавуну і відливання чушок 
  210204  тверде бездимне паливо 
  210205  мартенівська піч 
  210206  кисневий конвертер на заводі для виробництва сталі 
  210207  виробництво сталі в електричній печі 
  210208  прокатні стани 
  210209  агломераційна установка (за винятком агломераційного 
          заводу) 
  210210  інше 
          Технологічні процеси в кольоровій металургії 
  210301  виробництво алюмінію (електроліз) 
  210302  виробництво феросплавів 
  210303  виробництво кремнію 
  210304  виробництво магнію (за винятком обробки доломіту) 
  210305  виробництво нікелю (за винятком термального процесу) 
  210306  виробництво легованих металів 
  210307  гальванізація 
  210308  електрогальванізація 
  210309  інше 
          Технологічні процеси у виробництві неорганічних 
          хімічних речовин 
  210401  виробництво сірчаної кислоти 
  210402  виробництво азотної кислоти 
  210403  виробництво аміаку 
  210404  виробництво сульфату амонію 
  210405  виробництво нітрату амонію 
  210406  виробництво фосфату амонію 
  210407  виробництво азотних, фосфорних, калійних добрив 
  210408  виробництво сечовини 
  210409  виробництво сажі (кіптяви) 
  210410  виробництво двоокису титану 
  210411  виробництво графіту 
  210412  виробництво карбіду кальцію 
  210413  виробництво хлору 
  210414  виробництво фосфатних добрив 
  210415  зберігання неорганічних хімічних продуктів 
  210416  інше 
          Технологічні процеси у виробництві органічних хімічних 
          речовин 
  210501  виробництво етилену 
  210502  виробництво пропілену 
  210503  виробництво 1,2 дихлоретану (за винятком збалансованого 
          процесу виробництва 1,2 дихлоретану і вінілхлориду) 
  210504  виробництво вінілхлориду (за винятком збалансованого 
          процесу виробництва 1,2 дихлоретану і вінілхлориду) 
  210505  виробництво 1,2 дихлоретану і вінілхлориду 
          (збалансований процес) 
  210506  виробництво поліетилену низької щільності 
  210507  виробництво поліетилену високої щільності 
  210508  виробництво полівінілхлориду 
  210509  виробництво поліпропілену 
  210510  виробництво стиролу 
  210511  виробництво полістиролу 
  210512  виробництво бутадієн-стиролу 
  210513  виробництво стирол-бутадієнового латексу 
  210514  виробництво стирол-бутадієнового каучуку 
  210515  виробництво акрилонітрил-бутадієн-стиролу 
  210516  виробництво окису етилену 
  210517  виробництво формальдегіду 
  210518  виробництво етилбензолу 
  210519  виробництво фталевого ангідриду 
  210520  виробництво акрилонітрилу 
  210521  виробництво адипінової кислоти 
  210522  зберігання органічних хімічних речовин 
  210523  виробництво гліоксилової кислоти 
  210524  виробництво галогенованих вуглеводнів 
  210525  виробництво пестицидів 
  210526  виробництво стійких органічних сполук 
  210527  інше (фітосанітарія) 
          Технологічні процеси в машинобудуванні, деревообробній, 
          целюлозно-паперовій та харчовій промисловості, в інших 
          секторах 
  210601  виробництво деревостружкової плити (ДСП) 
  210602  виробництво целюлози та паперу (крафт - целюлоза) 
  210603  виробництво целюлози та паперу (сульфітна варка) 
  210604  виробництво целюлози (нейтральний сульфітний 
          поліхімічний процес) 
  210605  хлібопромисловість 
  210606  виробництво вина 
  210607  виробництво пива 
  210608  виробництво міцних спиртних напоїв 
  210609  інші галузі харчової промисловості 
  210610  виробництво бітумних покрівельних матеріалів 
  210611  виробництво шляхового асфальтного покриття 
  210612  виробництво цементу 
  210613  виробництво скла 
  210614  виробництво вапна 
  210615  виробництво батарей 
  210616  видобуток мінеральних руд 
  210617  інше (уключаючи виробництво волокнистого азбесту) 
  210618  використання вапняку і доломіту 
  210619  виробництво та використання соди 
  210620  машинобудування (механічна обробка металу) 
  210621  переробка сільськогосподарської продукції 
  210622  легка та обробна промисловість 
  210700  Холодильні установки 
  210800  Виробництво галокарбонів та сірчистого гексафториду 
          Видобуток і розподіл палива та геотермальної енергії 
          Видобуток та первинна обробка твердого палива 
  310101  відкрита розробка родовищ 
  310102  підземна розробка родовищ 
  310103  зберігання твердого палива 
  310104  інше 
          Видобуток, первинна обробка та завантаження рідкого 
          палива 
  310201  робота на материку 
  310202  робота у відкритому морі 
  310203  інше 
          Видобуток, первинна обробка та завантаження 
          газоподібного палива 
  310301  робота на материку (десульфуризація) 
  310302  робота на материку (за винятком десульфуризації) 
  310303  робота у відкритому морі 
  310304  інше 
          Розподіл рідкого палива (за винятком бензину) 
  310401  морські термінали (танкери, транспортування та 
          зберігання) 
  310402  інші види транспортування та зберігання (уключаючи 
          трубопроводи) 
          Розподіл бензину 
  310501  станції відправлення з нафтопереробних заводів 
  310502  транспортування та зберігання (за винятком станцій 
          обслуговування, уключаючи заправку автомобілів) 
  310503  станції обслуговування (уключаючи заправку автомобілів) 
  310504  інше 
          Мережі розподілу газу 
  310601  трубопроводи 
  310602  трубопровідні компресорні станції 
  310603  мережі розподілення 
  310700  Видобуток геотермальної енергії 
          Використання розчинників та інших продуктів 
          Нанесення лакофарбового покриття 
  410101  виробництво автомобілів 
  410102  ремонт автомобілів 
  410103  будівництво та оздоблення будівель (за винятком 
          деревини) 
  410104  побутове використання (за винятком деревини) 
  410105  фарбування рулонної продукції 
  410106  суднобудування 
  410107  деревина 
  410108  інші види промислового використання фарб (за винятком 
          ремонту автомобілів) 
  410109  інші види непромислового використання фарб 
          Знежирення, хімічне очищення та електронне обладнання 
  410201  знежирення металів 
  410202  хімічне очищення 
  410203  виробництво електронних деталей 
  410204  інше промислове очищення 
          Виробництво або обробка хімічних продуктів 
  410301  обробка поліестеру 
  410302  обробка полівінілхлориду 
  410303  обробка пінополіуретану 
  410304  обробка пінополістиролу 
  410305  обробка каучуку 
  410306  виробництво фармацевтичних продуктів 
  410307  виробництво фарб 
  410308  виробництво чорнила 
  410309  виробництво клеїв 
  410310  продування бітуму 
  410311  виробництво клейких, магнітних стрічок, фотоплівок та 
          фотографій 
  410312  оздоблення текстилю 
  410313  дублення шкіри 
  410314  інше 
          Інші види використання розчинників та супутні види 
          діяльності 
  410401  виробництво скловати 
  410402  виробництво шлакової вати 
  410403  поліграфічна промисловість 
  410404  екстракція жирів, харчових та нехарчових масел 
  410405  застосування клеїв та клейких стрічок 
  410406  збереження деревини 
  410407  антикорозійна обробка та консервація транспортних 
          засобів 
  410408  побутове використання розчинників (за винятком 
          використання фарб) 
  410409  депарафінізація транспортних засобів 
  410410  виробництво фармацевтичної продукції 
  410411  інше (збереження насіння) 
          Використання гідрофторвуглецю, оксиду азоту, аміаку, 
          перфторвуглецю, гексафториду сірки 
  410501  використання оксиду азоту для анестезії 
  410502  обладнання для заморожування і кондиціювання повітря 
          при використанні галокарбонів 
  410503  обладнання для заморожування і кондиціювання повітря 
          при використанні інших продуктів, відмінних від 
          галокарбонів 
  410504  витікання піни (за винятком пінополістиролу) 
  410505  вогнегасники 
  410506  аерозолі 
  410507  електричне обладнання (за винятком електронних деталей) 
  410508  інше 
          Обробка та видалення відходів 
          Спалювання відходів 
  510201  спалювання побутових або муніципальних відходів 
  510202  спалювання промислових відходів (за винятком відкритого 
          спалювання) 
  510203  спалювання у факелі на нафтопереробних заводах 
  510204  спалювання у факелі в хімічній промисловості 
  510205  спалювання відстою зворотних вод 
  510206  спалювання у факелі при видобутку нафти та газу 
  510207  спалювання відходів від лікарень 
  510208  спалювання відпрацьованого масла 
          Видалення твердих відходів на землі 
  510401  ліквідація контрольованих відходів на землі 
  510402  ліквідація неконтрольованих відходів на землі 
  510403  інше 
 510700   Спалювання сільськогосподарських відходів на відкритому 
          повітрі (за винятком пожнивних залишків, соломи тощо на 
          сільськогосподарських полях) 
          Кремація 
  510901  спалювання трупів 
  510902  спалювання туш тварин 
          Обробка інших відходів 
  511001  очистка зворотних вод у промисловості 
  511002  очистка зворотних вод у житловому і комерційному 
          секторах 
  511003  розміщення осаду зворотних вод 
  511004  розміщення відходів у землі 
  511005  виробництво компосту від відходів 
  511006  виробництво біогазу 
  511007  виробництво м'ясо-кісткового борошна 
  511008  інше виробництво палива (залишки відпрацьованого 
          палива) 
          Сільське і лісове господарство, землекористування та 
          зміна лісової біомаси 
          Вирощування сільськогосподарських культур з 
          використанням добрив (за винятком гною) 
  610101  постійні (незмінні) культури 
  610102  сільськогосподарські культури 
  610103  рисові поля 
  610104  садівництво 
  610105  пасовища 
  610106  земля під паром 
          Вирощування сільськогосподарських культур без 
          використання добрив 
  610201  постійні (незмінні) культури 
  610202  сільськогосподарські культури 
  610203  рисові поля 
  610204  садівництво 
  610205  пасовища 
  610206  земля під паром 
  610300  Спалювання пожнивних залишків, соломи тощо на 
          сільськогосподарських полях 
          Ентеральна (кишкова) ферментація 
  610401  молочні корови 
  610402  інша рогата худоба 
  610403  вівці 
  610404  свині для відгодовування 
  610405  коні 
  610407  кози 
  610408  кури-несучки 
  610409  бройлери 
  610410  інша домашня птиця (качки, гуси тощо) 
  610411  хутрові звірі 
  610412  свиноматки 
  610414  буйволи 
  610415  інші 
          Прибирання, збереження та використання гною, а також 
          органічних сполук 
  610501  молочні корови 
  610502  інша рогата худоба 
  610503  свині для відгодовування 
  610504  свиноматки 
  610505  вівці 
  610506  коні 
  610507  кури-несучки 
  610508  бройлери 
  610509  інша домашня птиця (качки, гуси тощо) 
  610510  хутрові звірі 
  610511  кози 
  610514  буйволи 
  610515  інші 
  610600  Використання пестицидів та вапняку 
  610900  Прибирання, збереження та використання гною, а також 
          азотних сполук 
 
 Директор департаменту 
 статистики сільського 
 господарства та навколишнього 
 середовища                                         О.М.Прокопенко 
 
 
                                      Додаток 2 
                                      до Інструкції 
                                      щодо заповнення форм 
                                      державних статистичних 
                                      спостережень про охорону 
                                      атмосферного повітря N 2-ТП 
                                      (повітря) "Звіт про охорону 
                                      атмосферного повітря" 
                                      (річна) та N 2-ТП (повітря) 
                                      "Звіт про охорону 
                                      атмосферного повітря" 
                                      (квартальна) 
 
 
                             ПЕРЕЛІК 
           забруднювальних речовин та парникових газів 
 
 
------------------------------------------------------------------
| Код                         Найменування                       |
|----------------------------------------------------------------|
|  1                                А                            |
------------------------------------------------------------------
 00000  Усього забруднювальних речовин та парникових газів (крім 
        вуглецю діоксиду) 
 01000  Метали та їх сполуки 
 01001  Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен) 
 01002  Ванадій та його сполуки (у перерахунку на п'ятиоксид 
        ванадію) 
 01003  Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 
 01004  Кадмій та його сполуки (у перерахунку на кадмій) 
 01005  Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь) 
 01006  Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) 
 01007  Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) 
 01008  Селен та його сполуки (у перерахунку на селен) 
 01009  Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) 
 01010  Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) 
 01011  Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк) 
 01101  Алюмінію оксид 
 01102  Берилій та його сполуки (у перерахунку на берилій) 
 01103  Кобальт та його сполуки (у перерахунку на кобальт) 
 01104  Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 
 01105  Олово та його сполуки (у перерахунку на олово) 
 01106  Стибій та його сполуки (у перерахунку на стибій) 
 03000  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
        (мікро-частинки та волокна) 
 03001  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 
        2,5 мкм та менше 10 мкм 
 03002  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм 
        та менше 
 03003  Азбест 
 03004  Сажа 
 04000  Сполуки азоту 
 04001  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ] 
                                                             2 
 04002  Азоту (1) оксид [N O] 
                          2 
 04003  Аміак 
 04004  Азотна кислота 
 05000  Діоксид та інші сполуки сірки 
 05001  Сірки діоксид 
 05002  Сірководень (H S) 
                      2 
 05003  Сірковуглець 
 05004  Сульфатна кислота (H SO ) [сірчана кислота] 
                            2  4 
 06000  Оксид вуглецю 
 07000  Вуглецю діоксид 
 08000  Озон 
 09000  Фосфористий водень (фосфін) 
 10000  Органічні аміни 
 10001  Анілін 
 10002  Диметиламін 
 10003  Діетиламін 
 10004  (альфа)-Нафтиламін 
 10005  Хлоранілін 
 11000  Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 
 11001  Акрилонітрил 
 11002  Ангідрид малеїновий 
 11003  Ангідрид фталевий 
 11004  Акролеїн 
 11005  Альдегід масляний 
 11006  Ацетальдегід 
 11007  Ацетон 
 11008  Бензол 
 11009  Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) 
 11010  1,3-Бутадієн (дивініл) 
 11011  Вінілацетат 
 11012  Гідразин гідрат 
 11013  Диметилформамід 
 11014  Дихлоретан 
 11015  Дихлорфенол 
 11016  Дибенз(а,п)антрацен 
 11017  Діетиловий ефір 
 11018  Діетилбензол 
 11019  Етилбензол 
 11020  Етилцелозольв 
 11021  Етилацетат 
 11022  Етилену оксид 
 11023  Кислота акрилова 
 11025  Кислота масляна 
 11026  Кислота мурашина 
 11027  Кислота пропіонова 
 11028  Кислота оцтова 
 11029  Кислота терефталева 
 11030  Ксилол 
 11031  Метилізобутилкетон 
 11032  Метилетилкетон 
 11033  Метилацетат 
 11034  Нафталін 
 11035  Піридин 
 11036  Спирт метиловий 
 11037  Стирол 
 11039  Тетрагідрофуран 
 11040  Трикрезол 
 11041  Толуол 
 11042  Толуїлендіізоціанат 
 11043  Толуїдини 
 11044  Трихлоретилен 
 11045  Трихлорбензол 
 11046  Трихлорметан (хлороформ) 
 11047  Тетрахлоретилен (перхлоретилен) 
 11048  Фенол 
 11049  Формальдегід 
 11050  Фурфурол 
 11051  1-Хлор-2,3-епіксипропан (епіхлоргідрин) 
 11052  Хлоропрен 
 11053  Циклогексанон 
 12000  Метан 
 13000  Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ) 
 13001  Гексабромдифеніл 
 13002  Гексахлорбензол 
 13003  Мірекс 
 13004  Нітробензол 
 13005  Нітротолуоли 
 13006  Нітрофеноли 
 13007  Пентахлорфенол 
 13008  Пентахлорбензол 
 13009  Поліхлоровані дибензо-n-діоксини 
 13010  Поліхлоровані дибензофурани 
 13011  Поліхлоровані дифеніли 
 13012  2,3,7,8 - Тетрахлордибензо-парадіоксин (ТХДД) 
 13013  Токсафен 
 13014  Хлордекон 
 13015  Хлоровані парафіни з коротким ланцюгом 
 13100  Поліароматичні вуглеводні (ПАВ) 
 13101  Бенз(a)пірен 
 13102  Бенз(b)флуорантен 
 13103  Бенз(k)флуорантен 
 13104  Індено (1,2,3-cd) пірен 
 14000  Бром та його сполуки (у перерахунку на бром) 
 15000  Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) 
 15001  Алліл хлористий 
 15002  Вініл хлористий 
 15003  Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCL) 
 15004  Хлорбензол 
 16000  Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) 
 16001  Фтористий водень 
 17000  Ціаніди 
 17001  Водню ціанід (синильна кислота) 
 18000  Фреони 
 18001  Гідрохлорфторвуглеці (ГХВ) 
 18002  Хлорфторвуглеці (ХФВ) 
 18003  Трихлоретан 
 18004  Галони 
 18005  Вуглецю чотирихлорид (тетрахлорметан) 
 18006  Гідрофторвуглеці 
 18007  Перфторвуглеці 
 19000  Гексафторид сірки 
 
 Директор департаменту 
 статистики сільського 
 господарства та навколишнього 
 середовища                                         О.М.Прокопенко 
 
 
                                      Додаток 3 
                                      до Інструкції 
                                      щодо заповнення форм 
                                      державних статистичних 
                                      спостережень про охорону 
                                      атмосферного повітря N 2-ТП 
                                      (повітря) "Звіт про охорону 
                                      атмосферного повітря" 
                                      (річна) та N 2-ТП (повітря) 
                                      "Звіт про охорону 
                                      атмосферного повітря" 
                                      (квартальна) 
 
 
 
                             ПЕРЕЛІК 
                     повітроохоронних заходів 
 
 
------------------------------------------------------------------
|  Код   |                  Найменування заходу                  |
| заходу |                                                       |
------------------------------------------------------------------
    1     Удосконалення технологічних процесів (уключаючи перехід 
          на інші види палива, сировини і т. ін.) 
 
    2     Будівництво і введення в дію нових газоочисних 
          установок і споруд 
 
    3     Підвищення ефективності роботи існуючих очисних 
          установок (уключаючи їх модернізацію, реконструкцію і 
          ремонт) 
 
    4     Ліквідація джерел забруднення 
 
    5     Перепрофілювання підприємства (цеху, дільниці) на 
          випуск іншої продукції 
 
    6     Інші заходи 
 
 Директор департаменту 
 статистики сільського 
 господарства та навколишнього 
 середовища                                         О.М.Прокопенко 
 

Переглядів (10395)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери