Наказ Державного комітету статистики України 30.04 2004р. № 252

Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № ПОД-2 “Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря”

17:09 05.07.11

 

                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                        Наказ Державного комітету
                                        статистики України
                                        30.04 2004р. №252
 
 
Інструкція щодо заповнення  типової форми первинної облікової документації № ПОД-2 “Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря”
                                                                                                                      
Форма № ПОД-2 “Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря” (далі - журнал) застосовується для обліку виконання заходів, які розробляються з метою скорочення викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря на підприємствах. У журналі  наводяться дані щодо виконання заходів як передбачених до вводу у звітному році, так і заходів, виконання яких тільки розпочато або вже здійснюється протягом декількох років.
У графах 1 та 2 журналу вказуються відповідно код та найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки), на яких здійснюються природоохоронні заходи відповідно до “Переліку виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)” (додаток 1 до Інструкції).
У графі 3 зазначається найменування заходу, який проводиться на підприємстві з метою охорони атмосферного повітря відповідно до “Переліку повітроохоронних заходів” (додаток 2 до Інструкції).
У графі 4 зазначається термін виконання (введення) заходу.
У графах 5, 6 відображаються відповідно обсяги витрат на проведення заходу за кошторисною вартістю та джерело фінансування, у графі 7 зазначаються кошти, витрачені на фінансування повітроохоронного заходу з початку його виконання, включаючи всі джерела фінансування. У графах 8-11 відображається інформація про фактичні обсяги виконання робіт окремо за кожним  кварталом поточного року.
У графі 12 відмічається результат  виконання заходу (не виконано – «0», виконано – «1», перенесено – «2», анульовано – «3»), завершення якого передбачалось у звітному році.
У графі 13 вказуються дата і номер акта приймання виконаного заходу в експлуатацію чи іншого документа, на підставі якого його виконання було перенесено або анульовано.
У графах 14–17 журналу відображається фактичне зменшення викидів в атмосферу внаслідок впровадження заходу (відмітка про виконання у гр.12 «1»).
Журнал заповнюється щоквартально по мірі виконання заходів і підписується працівником відповідної служби.
 
 
Начальник управління статистики
сільського господарства та
навколишнього  середовища
Держкомстату України                                 О.М.Прокопенко
 
 

 

                   Додаток  2

до  Інструкції  щодо   заповненнятипової форми первинної облікової документації №ПОД-2 “Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря”

 
Перелік повітроохоронних заходів
 

Код
заходу
Найменування заходу
 
1
Удосконалення технологічних процесів (включаючи перехід на інші види палива, сировини і т. ін.)
2
 Будівництво і введення в дію нових  газоочисних  установок і споруд           
3
Підвищення ефективності існуючих очисних установок (включаючи їх модернізацію, реконструкцію і ремонт)
4
Ліквідація джерел забруднення
5
Перепрофілювання підприємства (цеху, дільниці) на випуск іншої продукції
6
Інші заходи

 
 
Начальник управління статистики
сільського господарства та
навколишнього  середовища
Держкомстату України                  О.М. Прокопенко

 

Переглядів (3469)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери