Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2007 р. N 1324

Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки

14:02 04.07.11

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 листопада 2007 р. N 1324 Київ
  Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 803 від 10.09.2008 N 1109 від 21.10.2009 )
Відповідно до статей 5 і 22 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки, що додається.
2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
Прем'єр-міністр України  В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2007 р. N 1324
ПОРЯДОК
розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки
1. Цей Порядок визначає критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки та періодичність проведення посадовими особами органів державного пожежного нагляду планових перевірок з метою врегулювання питань державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про пожежну безпеку", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", постанові Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150 "Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 7, ст. 285) та інших нормативно-правових актах у сфері пожежної безпеки.
3. Розподіл суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки здійснюється за такими критеріями:
порогова маса небезпечних речовин, категорії та групи небезпечних речовин;
категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою будинку та приміщення;
важливість для національної безпеки країни та забезпечення життєдіяльності населення;
кількість людей, що постійно або тимчасово можуть перебувати одночасно на об'єкті;
поверховість або висота будівель;
розташування споруд під землею;
наявність культурних, історичних, духовних та інформаційних цінностей;
рівень складності ліквідації можливої пожежі та її наслідків;
кількісна міра пожежної небезпеки, що враховує ймовірність настання негативних соціальних, екологічних та матеріальних наслідків від провадження господарської діяльності та можливий розмір втрат від виникнення ймовірної пожежі;
дотримання ліцензійних умов провадження діяльності, пов'язаної з наданням послуг і виконанням робіт протипожежного призначення.
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1109 від 21.10.2009 )
Категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки визначаються згідно з НАПБ Б.03.002-2007, порогова маса небезпечних речовин, категорії та групи небезпечних речовин - згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1357), потенційно небезпечні об'єкти - згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1288 "Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1694).
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 803 від 10.09.2008 )
4. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання незалежно від форми власності та видів господарської діяльності з урахуванням значення прийнятного ризику для життєдіяльності щодо пожежної безпеки належать до одного з трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним.
5. До суб'єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику належать суб'єкти, у сфері управління (власності, володінні, користуванні) яких перебувають:
потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки;
промислові та складські будівлі (споруди), які належать до категорій "А" або "Б" за вибухопожежною небезпекою незалежно від площі, та промислові і складські будівлі, які належать до категорії "В" за пожежною небезпекою площею 500 кв. метрів та більше;
підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1734 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3443);
об'єкти з масовим перебуванням людей, зокрема аеропорти, морські, річкові, залізничні та автомобільні вокзали республіканського та обласного значення, станції метрополітенів;
висотні будинки (з умовною висотою понад 47 метрів);
підземні споруди різного призначення;
пам'ятки архітектури та історії, музеї, картинні галереї, бібліотеки, архіви, підприємства зв'язку, телерадіоцентри, банківські установи державного та обласного значення;
тваринницькі або птахівницькі комплекси з утриманням більш як 1000 голів тварин або більш як 100 тис. голів птиці;
об'єкти нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, перепланування, розширення і технічного переоснащення;
об'єкти, на яких виконуються роботи із збирання та/або заготівлі ранніх зернових і озимих культур.
( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1109 від 21.10.2009 )
До суб'єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику належать також суб'єкти, що надають послуги і виконують роботи протипожежного призначення. Під час проведення планової перевірки зазначених суб'єктів органи державного пожежного нагляду вибірково перевіряють якість наданих ними послуг (виконаних робіт) на об'єктах.
( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1109 від 21.10.2009 )
6. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем прийнятного ризику належать суб'єкти, у сфері управління (власності, володінні, користуванні) яких перебувають:
промислові та складські будівлі, які належать до категорії "В" за пожежною небезпекою площею менш як 500 кв. метрів;
об'єкти тваринництва або птахівництва з утриманням менш як 1000 голів тварин або менш як 100 тис. голів птиці, сільськогосподарські та фермерські господарства, до виконання робіт в яких залучаються наймані працівники;
об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них менш як 50 осіб, зокрема об'єкти торгівлі, громадського харчування, підприємства побутового обслуговування (крім малих архітектурних форм);
будинки науково-дослідних установ, проектних та конструкторських організацій;
музеї, картинні галереї, бібліотеки, архіви, підприємства зв'язку, телерадіоцентри районного та місцевого значення, філії районних представництв банків;
будівлі підвищеної поверховості (з умовною висотою від 26,5 метра до 47 метрів включно);
багатоповерхові гаражі та гаражі в цокольних та підвальних приміщеннях будинків різного призначення.
7. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем прийнятного ризику належать суб'єкти, у сфері управління (власності, володінні, користуванні) яких перебувають:
державні, відомчі та кооперативні житлові будинки (крім будинків підвищеної поверховості та висотних);
дачні, садівницькі та гаражні кооперативи (крім багатоповерхових та підземних);
невеликі одноповерхові пересувні споруди, які не мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або стаціонарні споруди, які мають закрите приміщення для тимчасового перебування людей і за зовнішнім контуром мають площу до 30 кв. метрів, що виготовляються із полегшених конструкцій і встановлюються тимчасово без улаштування фундаментів;
інші суб'єкти господарювання, які не увійшли до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.
8. Планові перевірки суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику проводяться щороку, з середнім - один раз на три роки, з незначним - один раз на п'ять років.

 

Переглядів (3718)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери