Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 300

Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря

10:06 04.07.11

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 13 березня 2002 р. N 300
                               Київ

              Про Порядок розроблення і затвердження
               нормативів граничнодопустимого рівня
             впливу фізичних та біологічних факторів
             стаціонарних джерел забруднення на стан
                       атмосферного повітря

          ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
            N 769 ( 769-2004-п ) від 16.06.2004 )
 

     Відповідно до   статті   5   Закону   України   "Про  охорону
атмосферного повітря"  (  2707-12  )  Кабінет  Міністрів   України
п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити  Порядок  розроблення і затвердження нормативів
граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних  факторів
стаціонарних  джерел  забруднення  на  стан  атмосферного  повітря
(додається).

     2.  Міністерству  охорони навколишнього природного середовища
за погодженням з Міністерством охорони здоров'я до 1 січня 2003 р.
розробити   і   затвердити   Інструкцію  про  загальні  вимоги  до
розроблення  нормативів  граничнодопустимого рівня впливу фізичних
та  біологічних  факторів  стаціонарних джерел забруднення на стан
атмосферного  повітря.  (  Пункт  2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 769 ( 769-2004-п ) від 16.06.2004 )

     3. Визнати  такою,  що втратила чинність,  постанову Кабінету
Міністрів України від 31 грудня 1993 р.  N 1092 ( 1092-93-п ) "Про
затвердження  Положення про порядок встановлення рівнів шкідливого
впливу фізичних і  біологічних  факторів  на  атмосферне  повітря"
(ЗП України, 1994 р., N 5, ст. 117).
 

     Прем'єр-міністр України                               А.КІНАХ

     Інд. 33
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 13 березня 2002 р. N 300

                             ПОРЯДОК
              розроблення і затвердження нормативів
            граничнодопустимого рівня впливу фізичних
               та біологічних факторів стаціонарних
                    джерел забруднення на стан
                       атмосферного повітря

   ( У тексті Порядку слово "Мінекоресурсів"  замінити словом
     "Мінприроди" згідно з Постановою КМ N 769 ( 769-2004-п )
     від 16.06.2004 )

     1. Цей Порядок встановлює механізм розроблення і затвердження
нормативів   граничнодопустимого   рівня   впливу   фізичних    та
біологічних  факторів,  який  здійснюється  на  стан  атмосферного
повітря (далі - нормативи).

     2. Нормативи встановлюються для кожного стаціонарного джерела
забруднення   з  урахуванням  рівня,  за  умови  додержання  якого
фізичний та біологічний вплив усіх стаціонарних джерел забруднення
у тому чи іншому районі,  враховуючи перспективи його розвитку,  у
визначений термін не перевищуватиме нормативи екологічної  безпеки
атмосферного повітря.

     3. Перелік фізичних та біологічних факторів, а також критерії
визначення стаціонарних джерел забруднення, для яких розробляються
нормативи, встановлюються Мінприроди за погодженням з МОЗ.

     4. Розроблення    нормативів   здійснюється   підприємствами,
установами,   організаціями   та    громадянами    -    суб'єктами
підприємницької  діяльності  (далі  -  суб'єкт  господарювання) за
власні кошти.

     5. Для розроблення нормативів необхідно:

     провести інвентаризацію  стаціонарних   джерел   забруднення,
зазначених у пункті 3 цього Порядку;

     здійснити оцінку  впливу  фізичних та біологічних факторів на
стан атмосферного повітря;

     оформити заявку на нормативи;

     визначити заходи щодо:

     досягнення нормативів з урахуванням найдосконаліших доступних
технологій  у  частині  зменшення  впливу  фізичних та біологічних
факторів;

     охорони атмосферного   повітря    на    випадок    виникнення
надзвичайних   ситуацій   техногенного  та  природного  характеру,
ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря;

     остаточного припинення діяльності та  приведення  довкілля  у
задовільний стан;

     додержання послідовності етапів технологічного процесу,  коли
є ризик перевищення встановлених нормативів;

     здійснення контролю за додержанням встановлених нормативів та
зниженням  шкідливого  впливу  фізичних та біологічних факторів до
нормативного рівня.

     6. До  розроблення  нормативів  суб'єкт  господарювання  може
залучати   установи,   організації   і  заклади,  яким  Мінприроди
надає право на розроблення  документів,  що  обгрунтовують  рівень
впливу  фізичних  та  біологічних  факторів  на  стан атмосферного
повітря.

     7. Документи  оформляються  відповідно  до   Інструкції   про
загальні  вимоги  до  розроблення  нормативів  граничнодопустимого
впливу фізичних та біологічних  факторів  стаціонарних  джерел  на
стан атмосферного повітря та подаються суб'єктом господарювання на
погодження  до   установи   державної   санітарно-епідеміологічної
служби.

     8. Установа   державної   санітарно-епідеміологічної   служби
розглядає подані документи протягом 30 календарних днів від дня їх
надходження і у разі відсутності зауважень погоджує їх.

     У разі  наявності  зауважень  документи повертаються суб'єкту
господарювання  з  викладом  їх  змісту  та  зазначенням   терміну
повторного подання.

     9. Розроблені  нормативи  погоджуються  з  місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого  самоврядування  у  частині
визначення  термінів  здійснення  заходів щодо зниження шкідливого
впливу фізичних та біологічних факторів до нормативного рівня.

     10. Погоджені  нормативи  суб'єкт  господарювання  подає   до
територіального  органу  Мінприроди  у  письмовій  та  електронній
формах.

     Територіальний    орган    Мінприроди   розглядає   документи
протягом  30  календарних  днів  і  у  разі  відсутності зауважень
затверджує нормативи.

     У разі наявності зауважень  документи  повертаються  суб'єкту
господарювання   з  викладом  їх  змісту  та  зазначенням  терміну
повторного подання.

     Рішення про  затвердження  нормативів  надсилається  суб'єкту
господарювання  та  установі  державної санітарно-епідеміологічної
служби.

     11. Перегляд встановлених нормативів проводиться у разі зміни
обсягів та/або технології виробництва.

Переглядів (2645)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери