Закон України " Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва "

07:09 01.07.11

 

         З А К О Н   У К Р А Ї Н И

           Про мораторій на видалення зелених насаджень
             на окремих об'єктах благоустрою зеленого
                      господарства м. Києва
 

     1. Цей   Закон  встановлює  мораторій  на  видалення  зелених
насаджень на окремих об'єктах  благоустрою  зеленого  господарства
м. Києва.

     2. Завданням  цього  Закону  є  запобігання  масовим  проявам
видалення зелених насаджень  на  окремих  об'єктах  благоустрою  в
м. Києві,  що спричиняє згубні наслідки для природного середовища,
санітарно-гігієнічних  і  рекреаційних  умов  життя  та   здоров'я
громадян  у  місті  Києві  -  столиці  України,  а  також  їхнього
естетичного виховання.

     3. Відносини у галузі охорони та утримання зелених  насаджень
на  окремих  об'єктах  благоустрою зеленого господарства м.  Києва
регулюються законами України "Про охорону навколишнього природного
середовища"   ( 1264-12 ),  "Про рослинний світ" ( 591-14 ),  "Про
Червону книгу України" ( 3055-14  ),  "Про  благоустрій  населених
пунктів"  ( 2807-15 ),   "Про  столицю України - місто-герой Київ"
( 401-14 ), цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

     Стаття 1. Визначення термінів

     1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються  в  такому
значенні:

     берегозахисні ділянки  -  смуги прибережних зелених насаджень
завширшки 150-200  метрів  вздовж  берегів  річок,  навколо  озер,
водоймищ, інших водних об'єктів;

     ботанічні сади  -  науково-дослідні природоохоронні установи,
які призначені для  вивчення  та  збереження  об'єктів  рослинного
світу     та    здійснюють    науково-дослідну,    навчальну    та
освітньо-виховну діяльність;

     зелена зона - сукупність зелених  насаджень  у  межах  певної
території;

     зелені насадження   -   дерева,   чагарники,  трава  та  інша
рослинність,  яка може включати  інші  об'єкти  рослинного  світу,
природного   і   штучного   походження   на  визначеній  території
населеного пункту;

     лісопарк - лісовий масив з елементами  паркового  благоустрою
для масового відпочинку населення;

     ліс населеного  пункту  -  лісовий  масив  або  ділянка лісу,
розташовані в межах населеного пункту;

     парк -  самостійний   архітектурно-організаційний   комплекс,
основним елементом   якого   є  зелені  насадження,  площею  понад
2 гектари,   який   виконує   санітарно-гігієнічні   функції    та
призначений для короткочасного відпочинку населення;

     рекреаційна зона   -   спеціально   виділена  і  організована
територія  в  місті  та  в  межах  зеленої  зони,  призначена  для
відпочинку населення;

     сквер -  упорядкована  ділянка  зелених  насаджень площею від
0,02 до  2,0  гектара,  яка  є  елементом  архітектурно-художнього
оформлення   населених   місць,   призначена   для  короткочасного
відпочинку населення;

     стрімкі схили - схили стрімкістю 21 і більше градусів;

     урочище - природно-територіальний комплекс,  який складається
із  закономірного  просторового  поєднання елементів ландшафту,  в
тому числі рослинності,  та  формується  на  основі  певної  форми
рельєфу - випуклої чи ввігнутої, єдиної за генезисом і віком.

     Стаття 2. Введення мораторію на видалення
               зелених насаджень

     1. Ввести мораторій строком на 5 років на  видалення  зелених
насаджень на  таких  об'єктах  благоустрою  зеленого  господарства
м. Києва:

     скверах, ботанічних садах,  парках,  лісопарках, рекреаційних
зонах, лісах м. Києва;

     урочищах зі стрімкими схилами;

     зелених насадженнях прибудинкових територій;

     берегозахисних ділянках та водоохоронних зонах;

     островах річки Дніпро в межах території м. Києва.

     Стаття 3. Вибіркове видалення окремих
               зелених насаджень

     1. Вибіркове   видалення   окремих   зелених   насаджень   на
зазначених  у  статті 2 цього Закону об'єктах благоустрою зеленого
господарства  може  здійснюватися  у  разі:  відчуження  земельної
ділянки  з  мотивів  суспільної  необхідності  та  для  суспільних
потреб,  будівництва  об'єктів  чемпіонату  Європи  2012  року   з
футболу,  будівництва  об'єктів  соціальної  та  культурної  сфери
(лікарень,  шкіл,  дитячих  садків,  музеїв,   художніх   галерей,
бібліотек) з урахуванням відповідних проектів землеустрою та (або)
містобудівної документації, знесення аварійних дерев чи ліквідації
наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

     2. У надзвичайних та аварійних ситуаціях,  якщо падіння дерев
спричиняє загрозу життю та здоров'ю людей,  пошкодженню будівель і
споруд,  комунікаціям,  безпеці дорожнього руху, видалення окремих
зелених насаджень проводиться негайно у встановленому порядку  без
оформлення дозволу.  Факт видалення зелених насаджень оформляється
актом огляду представниками  органів  виконавчої  влади  з  питань
надзвичайних    ситуацій,    районних   у   м.   Києві   державних
адміністрацій,  із залученням  представників  виконавчої  влади  з
питань    охорони    навколишнього    природного    середовища   і
спеціалізованих  підприємств,  які  проводять  видалення   окремих
зелених  насаджень.  Акт  складається  протягом  двадцяти чотирьох
годин з моменту початку робіт.

     Стаття 4. Контроль за дотриманням мораторію
               на видалення зелених насаджень

     1. Спеціально   уповноважений  центральний  орган  виконавчої
влади з питань охорони навколишнього природного середовища та його
органи  на  місцях здійснюють контроль за дотриманням мораторію на
видалення  зелених  насаджень  згідно  з  вимогами,  передбаченими
статтями 2-3 цього Закону.

     Стаття 5. Прикінцеві положення

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

     2. Кабінету Міністрів України:

     протягом одного  року  з  дня  набрання  чинності цим Законом
розробити  законопроект  про  зелені  насадження  міст  та   інших
населених   пунктів,   що   базуватиметься   на   засадах  сталого
(екологічно збалансованого) розвитку населених  пунктів,  а  також
проект  закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
збереження зелених  насаджень  на  об'єктах  благоустрою  зеленого
господарства та подати їх на розгляд Верховної Ради України;

     протягом трьох  місяців  з  дня набрання чинності цим Законом
привести у відповідність із цим  Законом  свої  нормативно-правові
акти  та забезпечити перегляд і скасування міністерствами,  іншими
центральними органами виконавчої влади  своїх  нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону;

     провести протягом  2011  року інвентаризацію природоохоронних
об'єктів у  містах  та  інших  населених  пунктах,  у  тому  числі
зелених, рекреаційних зонах, парках та лісопарках;

     забезпечити до  1  липня 2012 року винесення на картографічні
матеріали  у  містах  та  інших  населених  пунктах  меж  існуючих
об'єктів  благоустрою  зеленого  господарства  та  передбачити  їх
врахування  в  подальшому  на  планах  земельних  ділянок  і   при
розробленні проектів землеустрою;

     забезпечити до  1  березня  2011  року  винесення  в натурі у
містах та інших населених пунктах меж  ділянок  існуючих  об'єктів
благоустрою зеленого господарства.
 

 Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ

 м. Київ, 2 грудня 2010 року
          N 2739-VI


Переглядів (3714)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери