Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 №1755

" Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу "

15:48 01.07.11

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                 від 29 листопада 2000 р. N 1755
                               Київ

           Про строк дії ліцензії на провадження певних
        видів господарської діяльності, розміри і порядок
                  зарахування плати за її видачу

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N  515 (  515-2001-п ) від 16.05.2001
           N  561 (  561-2001-п ) від 23.05.2001
           N 1143 ( 1143-2002-п ) від 17.08.2002
           N  773 (  773-2004-п ) від 16.06.2004
           N 1362 ( 1362-2004-п ) від 15.10.2004
           N 1254 ( 1254-2005-п ) від 21.12.2005
           N  498 (  498-2009-п ) від 21.05.2009
           N   14 (   14-2010-п ) від 06.01.2010
           N   21 (   21-2010-п ) від 13.01.2010
           N  249 (  249-2010-п ) від 02.03.2010 }
 

     { У назві і тексті Постанови слова "термін дії" замінено
       словами  "строк  дії"  згідно  з  Постановою КМ  N 249
       ( 249-2010-п ) від 02.03.2010 }
 

     Відповідно до  частини  четвертої статті 14 та частини першої
статті  15  Закону  України   "Про   ліцензування   певних   видів
господарської  діяльності"  ( 1775-14 )  Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

     1.  Установити,  що  строк дії ліцензії на провадження певних
видів   господарської   діяльності   є   необмеженим,  крім  видів
господарської  діяльності,  зазначених в абзаці другому пункту 1-1
та пунктах 3 і 4 цієї постанови.
{  Пункт  1  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 561
(  561-2001-п  )  від  23.05.2001,  N  1362  (  1362-2004-п  ) від
15.10.2004,  N  498  (  498-2009-п  )  від  21.05.2009; в редакції
Постанови КМ N 21 ( 21-2010-п ) від 13.01.2010 }

     1-1. Установити, що:

     строк   дії   ліцензії  на  провадження  видів  господарської
діяльності,  визначених  пунктами 3-5, 15, 17-21, 39 і 73 статті 9
Закону   України  "Про  ліцензування  певних  видів  господарської
діяльності"  (  1775-14  ),  становить п'ять років; { Абзац другий
пункту  1-1  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 249
( 249-2010-п ) від 02.03.2010 }

     плата за   отримання   ліцензії    на    провадження    видів
господарської діяльності становить одну мінімальну заробітну плату
(крім пункту 4 цієї постанови) виходячи з її розміру,  що  діє  на
дату  прийняття  органом ліцензування рішення про видачу ліцензії,
крім плати, розмір якої встановлений законами.
{  Постанову  доповнено  пунктом  1-1  згідно з Постановою КМ N 21
( 21-2010-п ) від 13.01.2010 }

     {   Пункт   2  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  773
( 773-2004-п ) від 16.06.2004 }
 

     3.   Установити,   що   строк  дії  ліцензій  на  провадження
діяльності  з  випуску  та  проведення  лотерей,   які   видаються
Міністерством  фінансів  в  процесі  переоформлення  реєстраційних
свідоцтв відповідно до прикінцевих положень  Закону  України  "Про
внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  з  метою
запровадження контролю  за  здійсненням   лотерейної   діяльності"
( 1969-14 ), становить 12 років.
{  Постанову  доповнено  пунктом  3  згідно  з Постановою КМ N 561
( 561-2001-п ) від 23.05.2001 }

     4.   Установити,   що  строк  дії  ліцензії  на  виготовлення
парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту  етилового
становить п'ять років, а плата за її видачу справляється у розмірі
20 мінімальних заробітних плат.
{  Пункт  4  в  редакції  Постанови  КМ N 1143 ( 1143-2002-п ) від
17.08.2002;  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 498
( 498-2009-п ) від 21.05.2009, N 21 ( 21-2010-п ) від 13.01.2010 }
 

     {   Пункт  4-1  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  14
( 14-2010-п ) від 06.01.2010 }
 

     5. Установити,   що   плата,    яка    вноситься    суб'єктом
господарювання  за  видачу  та переоформлення ліцензії, а також за
видачу  копії  та  дубліката ліцензії, зараховується до Державного
бюджету  України  і  вноситься  на  рахунки територіального органу
Державного  казначейства N 3510 в установах Національного банку та
N  2510 в установах комерційних банків (код бюджетної класифікації
за доходами 14060200, символ звітності банку 069).
{  Пункт  5  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1254
(   1254-2005-п   )  від  21.12.2005,  N  14  (  14-2010-п  )  від
06.01.2010 }
 

     {   Пункт  5-1  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  21
( 21-2010-п ) від 13.01.2010 }
 

     6. Визнати такими,  що втратили чинність,  постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 

     Прем'єр-міністр України                              В.ЮЩЕНКО

     Інд. 25
 

          ( Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ
            N 773 ( 773-2004-п ) від 16.06.2004 )
 

      ( Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ
        N 1143 ( 1143-2002-п ) від 17.08.2002 )
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                від 29 листопада 2000 р. N 1755

                             ПЕРЕЛІК
               постанов Кабінету Міністрів України,
                      які втратили чинність
 

     1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня  1999  р.
N 6 ( 6-99-п ) "Про розміри та порядок зарахування плати за видачу
та   переоформлення   ліцензій   на   провадження   певних   видів
підприємницької діяльності"  (Офіційний  вісник України,  1999 р.,
N 1, ст. 16).

     2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31  березня  1999
р. N  496  (  496-99-п  ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 4 січня  1999  р.  N  6"  (Офіційний  вісник
України, 1999 р., N 13, ст. 527).

     3. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня
1999 р.  N 592 ( 592-99-п )  "Про  внесення  доповнень  до  деяких
постанов  Кабінету  Міністрів  України у зв'язку із запровадженням
ліцензування діяльності з  виготовлення  та  реалізації  вибухових
речовин" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 15, ст. 610).

     4. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 1999 р.
N 780 ( 780-99-п ) "Про внесення  змін  і  доповнень  до  розмірів
плати  за  видачу та переоформлення ліцензій на провадження певних
видів підприємницької  діяльності"  (Офіційний   вісник   України,
1999 р., N 19, ст. 830).

     5. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня
1999 р.  N 1910 ( 1910-99-п ) "Про внесення  доповнень  до  деяких
постанов   Кабінету   Міністрів   України  з  питань  ліцензування
підприємницької діяльності" (Офіційний вісник  України,  1999  р.,
N 42, ст. 2090).

     6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 1999 р.
N 1986 ( 1986-99-п ) "Про  внесення  змін  до  розмірів  плати  за
видачу  та  переоформлення  ліцензій  на  провадження певних видів
підприємницької діяльності" (Офіційний вісник  України,  1999  р.,
N 43, ст. 2152).

     7. Пункт  2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня
2000 р.  N 1212 ( 1212-2000-п ) "Про внесення доповнень до  деяких
постанов  Кабінету  Міністрів  України" (Офіційний вісник України,
2000 р., N 32, ст. 1355).

( Тeкcт взято з сайту ВPУ )

Переглядів (4220)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери