Європейська хартія малих підприємств

14:48 30.06.11

 

Європейська хартія малих підприємств
 

Офіційний переклад

     Малі підприємства - це основа європейської економіки.  Вони є
ключовим джерелом  робочих  місць  і   благодатним   ґрунтом   для
бізнесових  ідей.  Зусилля  Європи  з  відкриття  нової  економіки
матимуть успіх,  тільки якщо малий бізнес буде висунутий на  перше
місце в порядку денному.

     Малі підприємства  є  найчутливішими  до  всіх  змін в умовах
підприємницької  діяльності.  Вони  перші  страждають,  якщо  вони
переобтяжені  надмірною бюрократією.  Також вони перші процвітають
завдяки ініціативам зі зниження бюрократії й заохочення успіху.

     У Лісабоні ми поставили за мету  для  Європейського  Союзу  -
стати найбільш конкурентоспроможною,  динамічною,  інтелектуальною
економікою у світі,  здатною до  сталого  економічного  зростання,
збільшення  кількості  та поліпшення робочих місць,  та ще більшої
соціальної єдності.

     Малі підприємства повинні розглядатись  як  одна  з  основних
рушійних   сил   інновацій,  зайнятості,  а  також  соціальної  та
локальної інтеграції до Європи.

     Із цієї причини потрібно створити найсприятливіше  середовище
для малого бізнесу та підприємництва.

                             Принципи

     Закликаючи до цього, ми:

     - підтверджуємо   здатність   малих   підприємств   динамічно
задовольняти нові потреби ринку та створювати робочі місця;

     - наголошуємо на  значимості  малих  підприємств  у  сприянні
соціальному та регіональному розвиткові як структур ініціативних і
дієвих;

     - визнаємо підприємництво як  цінну  та  продуктивну  навичку
безпечної життєдіяльності на всіх рівнях відповідальності;

     - вітаємо успішні підприємства, які заслуговують справедливої
винагороди;

     - ураховуємо можливість невдач під час  виявлення  ініціативи
та взяття на себе ризиків,  що здебільшого повинно розглядатись як
набуття досвіду;

     - визнаємо цінність знань,  обов'язку та  гнучкості  в  новій
економіці.

     Становище малого   бізнесу   в   Європейському   Союзі  можна
поліпшити  шляхом  ужиття  заходів,  спрямованих  на  стимулювання
підприємництва,   оцінку   існуючих   умов,  та,  коли  необхідно,
поліпшення цих умов,  забезпечення належної уваги до потреб малого
бізнесу з боку політичних діячів. Для цього ми зобов'язуємось:

     - зміцнювати  дух  інновації  та  підприємництва,  що надасть
європейському бізнесові можливість  упевнено  вирішувати  майбутні
проблеми;

     - добиватися    створення    регуляторної,    фіскальної   та
адміністративної  структури,   яка   сприяла   б   підприємницькій
діяльності й поліпшенню статусу підприємців;

     - забезпечити  доступ  до ринків на основі найменш обтяжливих
вимог, які відповідають основним цілям державної політики;

     - сприяти  доступові  до  найліпших  наукових  досліджень   і
технологій;

     - поліпшити   доступ  до  фінансового  забезпечення  протягом
усього життєвого циклу підприємства;

     - постійно вдосконалювати нашу діяльність для  того,  щоб  ЄС
пропонував найліпші у світі умови для розвитку малого бізнесу;

     - дослухатися до голосу малого бізнесу;

     - сприяти висококласній підтримці малого бізнесу.

                        Напрями діяльності

     Приймаючи цю  Хартію,  ми  зобов'язуємося діяти відповідно до
викладених  нижче  напрямів  діяльності,   ураховуючи   відповідні
потреби малого бізнесу.

     1. Навчання та професійна підготовка для підприємництва

     Європа буде  виховувати  підприємницький  дух  і прищеплювати
нові навички з більш раннього віку.  Загальні знання з бізнесу  та
підприємництва мають викладатися на всіх навчальних рівнях.  Певні
бізнес-модулі мають стати основною  складовою  системи  освіти  на
рівні середньої школи, а також у коледжах і університетах.

     Ми будемо  заохочувати  починання  молоді  в підприємництві й
будемо сприяти їм,  а також розробимо  належні  плани  професійної
підготовки для менеджерів малих підприємств.

     2. Дешевше та швидше відкриття нової компанії

     Витрати на  відкриття  нової  компанії  мають  наближатися до
аналогічних витрат  найбільш  конкурентоспроможних  підприємств  у
світі.   Країни   з  найдовшими  та  найобтяжливішими  процедурами
реєстрації компаній необхідно  заохочувати,  щоб  вони  наздогнали
країни,   в  яких  реєстрація  здійснюється  найшвидше.  Необхідно
розширити доступ до реєстрації в режимі "он-лайн".

     3. Удосконалення законодавства та регулювання

     Національне законодавство про банкрутство потрібно оцінити  у
світлі   успішного   практичного  досвіду.  Вивчення  застосування
бенчмаркінгу повинно зумовити поліпшення поточної діяльності в ЄС.

     Нові нормативно-правові акти на національному рівні та  рівні
Співтовариства потрібно дослідити з погляду їхнього впливу на малі
підприємства та підприємців. Скрізь, де можливо, національні норми
та  норми  Європейського Співтовариства потрібно спростити.  Уряди
повинні затвердити зручні для використання форми  адміністративних
документів.

     Малі підприємства   можна   було   б   звільнити  від  певних
обов'язків, передбачених нормативно-правовими актами. У зв'язку із
цим  Комісія  могла б спростити законодавство у сфері конкуренції,
щоб зменшити для  малого  бізнесу  тягар  дотримання  законодавчих
вимог.

     4. Наявність кваліфікації

     Ми намагатимемося  забезпечити відповідне надання навчальними
закладами,  доповненими  програмами  навчання   власними   силами,
кваліфікації,  адаптованої до потреб малого бізнесу,  і проведення
ними навчання та консультацій протягом усього життя.

     5. Поліпшення доступу в режимі "он-лайн"

     Потрібно спонукати публічну владу до розширення  електронного
зв'язку із сектором малого бізнесу. Завдяки цьому компанії зможуть
скоріше й  з  меншими  витратами  в  режимі  "он-лайн"  отримувати
консультації,   звертатися   з   проханнями,   подавати  податкові
декларації  або  отримувати  просту  інформацію.  Комісія  повинна
показати приклад у цій сфері.

     6. Більша вигода від єдиного ринку

     Малі підприємства відчувають переваги, зумовлювані реформами,
що  відбуваються  в  європейській  економіці.   Тому   Комісія   й
держави-члени  повинні  продовжити  здійснювані реформи,  маючи на
меті  завершення  створення  в   Європейському   Союзі   реального
внутрішнього  ринку,  зручного  для  малого  бізнесу,  у  галузях,
вирішальних для  розвитку  малих  підприємств,  зокрема  в  галузі
електронної  комерції,  телекомунікацій,  у  комунальній сфері,  у
сфері державних закупівель і систем міжнародних платежів.

     Водночас європейські  та  національні   правила   конкуренції
повинні    застосовуватися    рішуче,    щоб   забезпечити   малим
підприємствам усі шанси виходити на нові ринки й  конкурування  на
справедливих умовах.

     7. Оподаткування та фінансові питання

     Системи оподаткування повинні бути пристосовані так, щоб вони
зумовлювали успіх, сприяли започаткуванню нової справи, розширенню
економічної  діяльності малого бізнесу та створенню робочих місць,
а також спрощували створення  та  наступність  малих  підприємств.
Держави-члени повинні застосовувати найефективніші методи роботи у
сфері оподаткування та персональної мотивації.

     Підприємцям необхідні   кошти    для    перетворення    їхніх
честолюбних задумів на реальність.  Для того, щоб поліпшити доступ
малих підприємств до фінансових послуг, ми будемо:

     - визначати    й    усувати     перешкоди     у     створенні
загальноєвропейського  ринку  капіталу  та у виконанні Плану дій у
сфері  фінансових  послуг  і  Плану  дій  із  запобігання  ризикам
капіталовкладень;

     - поліпшувати  відносини  між  банківською системою та малими
підприємствами  шляхом  створення   належних   умов   доступу   до
кредитування та венчурного капіталу;

     - поліпшувати  доступ  до  структурних  фондів  та підтримати
ініціативи  Європейського  Інвестиційного  банку   зі   збільшення
фінансування для нових та високотехнологічних підприємств, зокрема
фондових інструментів.

     8. Посилення технологічного потенціалу малих підприємств

     Ми вдосконалюватимемо існуючі  програми,  які  спрямовані  на
поширення  технологій  серед малих підприємств,  а також здатність
малого бізнесу визначати, відбирати й адаптувати технології.

     Ми сприятимемо  технологічному   співробітництву   й   обміну
технологіями   між   компаніями   різних   розмірів,  зокрема  між
європейськими  малими  підприємствами,  розвиватимемо  ефективніші
дослідницькі програми, націлені на застосування знань І технологій
у   комерційній    діяльності,    а    також    розвиватимемо    й
пристосовуватимемо  системи  управління  якістю  й сертифікації на
малих підприємствах. Важливим є забезпечення легкого доступу малих
підприємств до патенту Європейського економічного співтовариства.

     Ми сприятимемо залученню малих підприємств до співробітництва
з іншими фірмами на  місцевому,  національному,  європейському  та
міжнародному   рівнях,   а   також   співробітництву   між  малими
підприємствами, вищими навчальними закладами та науково-дослідними
інститутами.

     Отже, необхідно  підтримувати  діяльність на регіональному та
національному рівнях,  спрямовану на розвиток міжфірмових  груп  і
мереж,  поліпшувати загальноєвропейське співробітництво між малими
підприємствами, використовуючи інформаційні технології, поширювати
найефективніші методи в угодах про співробітництво та підтримувати
співробітництво між малими  підприємствами,  щоб  підвищити  їхній
потенціал  для виходу на загальноєвропейські ринки й поширити їхню
діяльність на ринках третіх країн.

     9. Успішні моделі електронного бізнесу та найліпша  підтримка
малого бізнесу

     Комісія та    держави-члени    повинні    заохочувати    малі
підприємства до використання найефективніших методів й  адаптувати
успішні  бІзнес-моделі,  які  дають  їм  змогу дійсно процвітати в
умовах нової економіки.

     Ми будемо координувати діяльність держав - членів ЄС  та  ЄС,
щоб  створити  інформаційну  систему та систему підтримки бізнесу,
легкодоступні та  ЗРОЗУМІЛІ  мережі  й  послуги,  що  відповідають
потребам  бізнесу;  забезпечимо  в  межах  ЄС  широкий  доступ  до
рекомендацій  та  підтримки  з  РОКУ  наставників   і   бізнесових
спонсорів, зокрема за допомогою веб-сайтів, та використовуватимемо
"Обсерваторію європейських малих та середніх підприємств".

     10. Міцніше  та  ефективніше  представлення  інтересів  малих
підприємств в ЄС та на національному рівні.

     Ми проведемо   перегляд  того,  як  Інтереси  малого  бізнесу
представлені в  ЄС  та  на  національному  рівні,  зокрема  шляхом
соціального діалогу.

     Ми зобов'язуємося   рухатися  до  цих  цілей,  використовуючи
відкритий  спосіб  координації  національних  стратегій  у   сфері
підприємницької діяльності. Для цього буде використано Багаторічну
програму для підприємств  і  підприємництва,  Кардіффський  процес
стосовно  економічних  реформ  і  Люксембурзький  процес  стосовно
політики  зайнятості,  а  також  інші  європейські   програми   та
ініціативи.   Щорічно   ми  здійснюватимемо  моніторинг  й  оцінку
результатів на підставі доповідей Комісії з відповідних питань  на
весняних  самітах.  Ми використовуватимемо ефективні показники для
оцінки результатів за відповідний час  порівняно  з  найліпшими  у
світі  показниками,  щоб  розширити  наші знання й знайти найліпші
практичні прийоми в усіх сферах, які впливають на малий бізнес, та
постійно вдосконалюватимемо нашу діяльність.

Переглядів (2979)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери