Води

17:46 13.06.11

 

Загрузить архив с документами
 1. Водний кодекс України
 2. Закон України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки"
 3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері питного водопостачання і водовідведення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) від 14.01.09 №16
 4. Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. №459 " від 13.03.02 №321
 5. Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами " від 25.03.99 №465
 6. Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних  зон  та режиму ведення господарської діяльності в них" від 8.05.96 №486          
 7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод" від 20.07.96  №815
 8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується" від 11.09.96р. №1100
 9. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем)" від 27.12.08 №1139
 10. Статистична форма звітності №2-ТП (водгосп) (наказ Держкомстату України від 30.09.97 №230)
 11. Перелік методик виконання вимірювань (визначень) складу  та властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, відходів і скидів, тимчасово допущених до використання Мінприроди
 12. СанПиН 4630-88 "Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения"
 13. ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения гигиенические, технические требования и правила выбора


Переглядів (2941)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери