Про інформування громадськості з питань, що стосуються довкілля

15:16 09.06.11

 

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформування громадськості з питань,
що стосуються довкілля
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 2, ст.72 )

З метою забезпечення широкого доступу до екологічної
інформації, а також на виконання положень Конвенції про доступ до
інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та
доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля ( 994_015 ),
законів України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ), "Про об'єкти підвищеної небезпеки" ( 2245-14 ), "Про
місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:

1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України забезпечити:
щорічне інформування населення через засоби масової
інформації про 100 об'єктів, які є найбільшими забруднювачами
навколишнього природного середовища;
щоквартальне інформування - про десять об'єктів, які є
найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища на
загальнодержавному рівні за минулий квартал;
до 1 січня 2005 року розроблення та затвердження положення
про щоквартальне інформування населення через засоби масової
інформації про об'єкти, які є найбільшими забруднювачами
навколишнього природного середовища;
до 1 січня 2005 року розроблення та затвердження положення
про мережу загальнодержавної екологічної автоматизованої
інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до
екологічної інформації та місцевих екологічних автоматизованих
інформаційно-аналітичних систем;
з 1 січня 2005 року функціонування мережі загальнодержавної
екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи
забезпечення доступу до екологічної інформації.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним
державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування та
місцевим органам виконавчої влади, Київській та Севастопольській
міським державним адміністраціям забезпечити щоквартальне
інформування населення через засоби масової інформації про:
об'єкти, які є найбільшими забруднювачами навколишнього
природного середовища;
екологічно небезпечні аварії та надзвичайні ситуації
техногенного і природного характеру, дії, які можуть
застосовуватися громадянами для зменшення їх впливу на здоров'я
людей та довкілля, а також про заходи, що вживаються для подолання
і ліквідації наслідків таких аварій та надзвичайних ситуацій.

3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 4 листопада 2004 року
N 2169-IV

Переглядів (2682)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери