Исследования воды, водопровод, Донецк 2011 г.

22:24 27.04.11

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Метал”
49005, м. Дніпропетровськ, вул. О. Гончара, 16, р/р № 26002129710001 в КБ “Приват Банк”, МФО 305299, код ОКПУ 24446930

Ліцензія Державної архітектурної будівельної інспекції Міністерства регіонального розвитку та будівництва України серії АВ № 407628 від 08.07.2008 р. дійсна до 08.07.2011 р.

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 30 тел. (056)377-53-60. Свідоцтво про атестацію № ПЧ-005/2011 від 14 січня 2011 р., дійсно до 14 січня 2014 р.ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 63/03.11 вод.

1. Найменування джерела водопостачання: водопровід;
2. Місце відбору проби: м. Донецьк, Куйбишевський р-н, вул. 60-ліття СССР, 10;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:


Найменування показника
Результат аналізу Норма по НТД для води
питної підземної поверхневої рибогосп. водоймищ
Кольоровість, градуси 16,3 <20 [1] <35[1] <35[3] -
Запах, бали 1,0 <2 [1] <3 [1] <2[3] -
Каламутність, мг/дм3 0,31 <1,0[1] <3,5[1] <20[3] -
Водневий показник (рН) 7,8 6,5-8,5[1] 6,5-8,5[1] 6,5-8,5[3] 6,5-8,5[2]
Лужність, мг-экв/дм3 6,2 не визнач. [1] не визнач. [1] не норм. [3] -
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 372,3 не визнач. [1] не визнач. [1] не норм. [3] -
Сухий залишок, мг/дм3, (від50 мг/л) 841 <1000[1] <1500[1] <1000[3] не норм. [2]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 8,6 <7,0[1] <10,0[1] <7,0[3] -
Кальцій, (Ca), мг/дм3 124 не норм. [1] не норм. [1] не норм. [3] <180[2]
Магній, (Mg), мг/дм3 28,8 не визнач. [1] не визнач. [1] <50[3] <50[2]
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 116 не норм. [1] не норм. [1] не норм. [3] не норм. [2]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 87,9 <250[1] <350[1] <350[3] <300[2]
Сульфати, (SO4), мг/дм3 211 <250[1] <500[1] <500[3] <100[2]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 9,95 <50[1] <50[1] <45[3] <40[2]
Поліфосфати (PO4 3-) мг/дм3 <0,01 <3,5[1] не визнач. [1] <3,5[3] <0,17[2]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 7,08 <5,0[1] <5,0[1] <7,0[3] -
Нітріти, (NO2), мг/дм3 0,072 <0,5[1] <3,3[1] <4,0[3] <3,3[2]
Амоній, (NH4), мг/дм3 <0,1 <0,5[1] <2,6[1] <2,0[3] <0,5[2]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,25 <0,2[1] <1,0[1] <1,0[3] <0,1[2]
Марганець, (Mn), мг/дм3 <0,02 <0,05[1] <0,5[1] <0,1[3] <0,01[2]
Мідь, (Cu), мг/дм3 <0,02 <1,0[1] не визнач. [1] <1,0[3] <0,001[2]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,001 <0,001[1] не визнач. [1] <0,001[3] <0,005[2]
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,01 <0,01[1] не визнач. [1] <0,1[3] <0,01[2]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,02 <0,02[1] не визнач. [1] <0,1[3] <0,01[2]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,01 <0,01[1] не визнач. [1] <0,03[3] <0,1[2]
Хром загальний, (Cr), мг/дм3 <0,02 <0,05[1] не визнач. [1] <1,0[3] не норм. [2]
Цинк, (Zn), мг/дм3 0,032 <1,0[1] не визнач. [1] <1,0[3] <0,01[2]

 

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 64/03.11 вод.
1. Найменування джерела водопостачання: водопровід;
2. Місце відбору проби: м. Донецьк, Київський р-н, вул. Угорська, 17;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:


Найменування показника
Результат аналізу Норма по НТД для води
питної підземної поверхневої рибогосп. водоймищ
Кольоровість, градуси 17,0 <20 [1] <35[1] <35[3] -
Запах, бали 1,0 <2 [1] <3 [1] <2[3] -
Каламутність, мг/дм3 0,4 <1,0[1] <3,5[1] <20[3] -
Водневий показник (рН) 7,4 6,5-8,5[1] 6,5-8,5[1] 6,5-8,5[3] 6,5-8,5[2]
Лужність, мг-экв/дм3 5,6 не визнач. [1] не визнач. [1] не норм. [3] -
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 336,3 не визнач. [1] не визнач. [1] не норм. [3] -
Сухий залишок, мг/дм3, (від50 мг/л) 860 <1000[1] <1500[1] <1000[3] не норм. [2]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 8,55 <7,0[1] <10,0[1] <7,0[3] -
Кальцій, (Ca), мг/дм3 120 не норм. [1] не норм. [1] не норм. [3] <180[2]
Магній, (Mg), мг/дм3 30,6 не визнач. [1] не визнач. [1] <50[3] <50[2]
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 101 не норм. [1] не норм. [1] не норм. [3] не норм. [2]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 87,9 <250[1] <350[1] <350[3] <300[2]
Сульфати, (SO4), мг/дм3 209 <250[1] <500[1] <500[3] <100[2]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 10,1 <50[1] <50[1] <45[3] <40[2]
Поліфосфати (PO4 3-) мг/дм3 <0,01 <3,5[1] не визнач. [1] <3,5[3] <0,17[2]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 7,16 <5,0[1] <5,0[1] <7,0[3] -
Нітріти, (NO2), мг/дм3 0,058 <0,5[1] <3,3[1] <4,0[3] <3,3[2]
Амоній, (NH4), мг/дм3 <0,1 <0,5[1] <2,6[1] <2,0[3] <0,5[2]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,084 <0,2[1] <1,0[1] <1,0[3] <0,1[2]
Марганець, (Mn), мг/дм3 <0,02 <0,05[1] <0,5[1] <0,1[3] <0,01[2]
Мідь, (Cu), мг/дм3 <0,02 <1,0[1] не визнач. [1] <1,0[3] <0,001[2]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,001 <0,001[1] не визнач. [1] <0,001[3] <0,005[2]
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,01 <0,01[1] не визнач. [1] <0,1[3] <0,01[2]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,02 <0,02[1] не визнач. [1] <0,1[3] <0,01[2]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,01 <0,01[1] не визнач. [1] <0,03[3] <0,1[2]
Хром загальний, (Cr), мг/дм3 <0,02 <0,05[1] не визнач. [1] <1,0[3] не норм. [2]
Цинк, (Zn), мг/дм3 0,018 <1,0[1] не визнач. [1] <1,0[3] <0,01[2]

 

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 65/03.11 вод.
1. Найменування джерела водопостачання: водопровід;
2. Місце відбору проби: м. Донецьк, Ворошиловський центральний р-н, вул. Челюскінців, 117а;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:


Найменування показника
Результат аналізу Норма по НТД для води
питної підземної поверхневої рибогосп. водоймищ
Кольоровість, градуси 27,5 <20 [1] <35[1] <35[3] -
Запах, бали 1,0 <2 [1] <3 [1] <2[3] -
Каламутність, мг/дм3 0,6 <1,0[1] <3,5[1] <20[3] -
Водневий показник (рН) 7,9 6,5-8,5[1] 6,5-8,5[1] 6,5-8,5[3] 6,5-8,5[2]
Лужність, мг-экв/дм3 5,6 не визнач. [1] не визнач. [1] не норм. [3] -
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 336,3 не визнач. [1] не визнач. [1] не норм. [3] -
Сухий залишок, мг/дм3, (від50 мг/л) 810 <1000[1] <1500[1] <1000[3] не норм. [2]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 8,0 <7,0[1] <10,0[1] <7,0[3] -
Кальцій, (Ca), мг/дм3 116 не норм. [1] не норм. [1] не норм. [3] <180[2]
Магній, (Mg), мг/дм3 26,4 не визнач. [1] не визнач. [1] <50[3] <50[2]
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 110,6 не норм. [1] не норм. [1] не норм. [3] не норм. [2]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 85,1 <250[1] <350[1] <350[3] <300[2]
Сульфати, (SO4), мг/дм3 205 <250[1] <500[1] <500[3] <100[2]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 9,91 <50[1] <50[1] <45[3] <40[2]
Поліфосфати (PO4 3-) мг/дм3 <0,01 <3,5[1] не визнач. [1] <3,5[3] <0,17[2]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 5,2 <5,0[1] <5,0[1] <7,0[3] -
Нітріти, (NO2), мг/дм3 0,058 <0,5[1] <3,3[1] <4,0[3] <3,3[2]
Амоній, (NH4), мг/дм3 <0,1 <0,5[1] <2,6[1] <2,0[3] <0,5[2]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,18 <0,2[1] <1,0[1] <1,0[3] <0,1[2]
Марганець, (Mn), мг/дм3 <0,02 <0,05[1] <0,5[1] <0,1[3] <0,01[2]
Мідь, (Cu), мг/дм3 <0,02 <1,0[1] не визнач. [1] <1,0[3] <0,001[2]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,001 <0,001[1] не визнач. [1] <0,001[3] <0,005[2]
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,01 <0,01[1] не визнач. [1] <0,1[3] <0,01[2]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,02 <0,02[1] не визнач. [1] <0,1[3] <0,01[2]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,01 <0,01[1] не визнач. [1] <0,03[3] <0,1[2]
Хром загальний, (Cr), мг/дм3 <0,02 <0,05[1] не визнач. [1] <1,0[3] не норм. [2]
Цинк, (Zn), мг/дм3 0,046 <1,0[1] не визнач. [1] <1,0[3] <0,01[2]

 

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 66/03.11 вод.
1. Найменування джерела водопостачання: водопровід;
2. Місце відбору проби: м. Донецьк, Калінінський р-н, вул. Чернігівська, 6;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:


Найменування показника
Результат аналізу Норма по НТД для води
питної підземної поверхневої рибогосп. водоймищ
Кольоровість, градуси 18,3 <20 [1] <35[1] <35[3] -
Запах, бали 1,0 <2 [1] <3 [1] <2[3] -
Каламутність, мг/дм3 0,48 <1,0[1] <3,5[1] <20[3] -
Водневий показник (рН) 7,08 6,5-8,5[1] 6,5-8,5[1] 6,5-8,5[3] 6,5-8,5[2]
Лужність, мг-экв/дм3 5,6 не визнач. [1] не визнач. [1] не норм. [3] -
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 336,3 не визнач. [1] не визнач. [1] не норм. [3] -
Сухий залишок, мг/дм3, (від50 мг/л) 815 <1000[1] <1500[1] <1000[3] не норм. [2]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 8,4 <7,0[1] <10,0[1] <7,0[3] -
Кальцій, (Ca), мг/дм3 119,3 не норм. [1] не норм. [1] не норм. [3] <180[2]
Магній, (Mg), мг/дм3 29,16 не визнач. [1] не визнач. [1] <50[3] <50[2]
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 108 не норм. [1] не норм. [1] не норм. [3] не норм. [2]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 87,9 <250[1] <350[1] <350[3] <300[2]
Сульфати, (SO4), мг/дм3 215 <250[1] <500[1] <500[3] <100[2]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 10,0 <50[1] <50[1] <45[3] <40[2]
Поліфосфати (PO4 3-) мг/дм3 <0,01 <3,5[1] не визнач. [1] <3,5[3] <0,17[2]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 6,84 <5,0[1] <5,0[1] <7,0[3] -
Нітріти, (NO2), мг/дм3 0,06 <0,5[1] <3,3[1] <4,0[3] <3,3[2]
Амоній, (NH4), мг/дм3 <0,1 <0,5[1] <2,6[1] <2,0[3] <0,5[2]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,055 <0,2[1] <1,0[1] <1,0[3] <0,1[2]
Марганець, (Mn), мг/дм3 <0,02 <0,05[1] <0,5[1] <0,1[3] <0,01[2]
Мідь, (Cu), мг/дм3 <0,02 <1,0[1] не визнач. [1] <1,0[3] <0,001[2]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,001 <0,001[1] не визнач. [1] <0,001[3] <0,005[2]
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,01 <0,01[1] не визнач. [1] <0,1[3] <0,01[2]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,02 <0,02[1] не визнач. [1] <0,1[3] <0,01[2]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,01 <0,01[1] не визнач. [1] <0,03[3] <0,1[2]
Хром загальний, (Cr), мг/дм3 <0,02 <0,05[1] не визнач. [1] <1,0[3] не норм. [2]
Цинк, (Zn), мг/дм3 0,006 <1,0[1] не визнач. [1] <1,0[3] <0,01[2]

Переглядів (2563)

Теги: исследования воды
Подтеги: вода из водопровода


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери