Исследования воды, водопровод, Запорожье 2011 г.

22:58 27.03.11

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Метал”
49005, м. Дніпропетровськ, вул. О. Гончара, 16, р/р № 26002129710001 в КБ “Приват Банк”, МФО 305299, код ОКПУ 24446930

Ліцензія Державної архітектурної будівельної інспекції Міністерства регіонального розвитку та будівництва України серії АВ № 407628 від 08.07.2008 р. дійсна до 08.07.2011 р.

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 30 тел. (056)377-53-60. Свідоцтво про атестацію № ПЧ-005/2011 від 14 січня 2011 р., дійсно до 14 січня 2014 р.


ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 22/03.11 вод.
1. Найменування джерела водопостачання: водопровід;
2. Місце відбору проби: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 6, підвал 3;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:


Найменування показника
Результат аналізу Норма по НТД для води
питної підземної поверхневої рибогосп. водоймищ
Кольоровість, градуси 22,1 <20 [1] <35[1] <35[3] -
Запах, бали 1,0 <2 [1] <3 [1] <2[3] -
Каламутність, мг/дм3 <0,3 <1,0[1] <3,5[1] <20[3] -
Водневий показник (рН) 7,6 6,5-8,5[1] 6,5-8,5[1] 6,5-8,5[3] 6,5-8,5[2]
Лужність, мг-экв/дм3 3,8 не визнач. [1] не визнач. [1] не норм. [3] -
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 228,2 не визнач. [1] не визнач. [1] не норм. [3] -
Сухий залишок, мг/дм3, (від50 мг/л) 359,1 <1000[1] <1500[1] <1000[3] не норм. [2]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 4,55 <7,0[1] <10,0[1] <7,0[3] -
Кальцій, (Ca), мг/дм3 60,05 не норм. [1] не норм. [1] не норм. [3] <180[2]
Магній, (Mg), мг/дм3 18,58 не визнач. [1] не визнач. [1] <50[3] <50[2]
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 48 не норм. [1] не норм. [1] не норм. [3] не норм. [2]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 42,5 <250[1] <350[1] <350[3] <300[2]
Сульфати, (SO4), мг/дм3 65,6 <250[1] <500[1] <500[3] <100[2]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 2,63 <50[1] <50[1] <45[3] <40[2]
Поліфосфати (PO4 3-) мг/дм3 0,025 <3,5[1] не визнач. [1] <3,5[3] <0,17[2]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 8,84 <5,0[1] <5,0[1] <7,0[3] -
Нітріти, (NO2), мг/дм3 0,031 <0,5[1] <3,3[1] <4,0[3] <3,3[2]
Амоній, (NH4), мг/дм3 0,54 <0,5[1] <2,6[1] <2,0[3] <0,5[2]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,026 <0,2[1] <1,0[1] <1,0[3] <0,1[2]
Марганець, (Mn), мг/дм3 <0,02 <0,05[1] <0,5[1] <0,1[3] <0,01[2]
Мідь, (Cu), мг/дм3 <0,02 <1,0[1] не визнач. [1] <1,0[3] <0,001[2]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,001 <0,001[1] не визнач. [1] <0,001[3] <0,005[2]
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,01 <0,01[1] не визнач. [1] <0,1[3] <0,01[2]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,02 <0,02[1] не визнач. [1] <0,1[3] <0,01[2]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,01 <0,01[1] не визнач. [1] <0,03[3] <0,1[2]
Хром загальний, (Cr), мг/дм3 <0,02 <0,05[1] не визнач. [1] <1,0[3] не норм. [2]
Цинк, (Zn), мг/дм3 0,014 <1,0[1] не визнач. [1] <1,0[3] <0,01[2]

 

Найменування показника Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої рибогосп. водоймищ
Сумарна α-активність, Бк/дм3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Сумарна β-активність, Бк/дм3 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Активність 137 Cs, Бк/дм3 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
Активність 226 Ra, Бк/дм3 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Активність 232 Th, Бк/дм3 0±2,5378 не нормується
Активність 40 K, Бк/дм3 10,7±23,4 не нормується

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 23/03.11 вод.
1. Найменування джерела водопостачання: водопровід;
2. Місце відбору проби: м. Запоріжжя, вул. Правди, 49/43;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:


Найменування показника
Результат аналізу Норма по НТД для води
питної підземної поверхневої рибогосп. водоймищ
Кольоровість, градуси 40,3 <20 [1] <35[1] <35[3] -
Запах, бали 1,0 <2 [1] <3 [1] <2[3] -
Каламутність, мг/дм3 1,11 <1,0[1] <3,5[1] <20[3] -
Водневий показник (рН) 7,5 6,5-8,5[1] 6,5-8,5[1] 6,5-8,5[3] 6,5-8,5[2]
Лужність, мг-экв/дм3 3,8 не визнач. [1] не визнач. [1] не норм. [3] -
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 228,2 не визнач. [1] не визнач. [1] не норм. [3] -
Сухий залишок, мг/дм3, (від50 мг/л) 372 <1000[1] <1500[1] <1000[3] не норм. [2]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 4,42 <7,0[1] <10,0[1] <7,0[3] -
Кальцій, (Ca), мг/дм3 64,02 не норм. [1] не норм. [1] не норм. [3] <180[2]
Магній, (Mg), мг/дм3 14,64 не визнач. [1] не визнач. [1] <50[3] <50[2]
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 48 не норм. [1] не норм. [1] не норм. [3] не норм. [2]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 39,7 <250[1] <350[1] <350[3] <300[2]
Сульфати, (SO4), мг/дм3 66,6 <250[1] <500[1] <500[3] <100[2]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 2,6 <50[1] <50[1] <45[3] <40[2]
Поліфосфати (PO4 3-) мг/дм3 0,038 <3,5[1] не визнач. [1] <3,5[3] <0,17[2]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 8,1 <5,0[1] <5,0[1] <7,0[3] -
Нітріти, (NO2), мг/дм3 0,08 <0,5[1] <3,3[1] <4,0[3] <3,3[2]
Амоній, (NH4), мг/дм3 0,51 <0,5[1] <2,6[1] <2,0[3] <0,5[2]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,091 <0,2[1] <1,0[1] <1,0[3] <0,1[2]
Марганець, (Mn), мг/дм3 0,025 <0,05[1] <0,5[1] <0,1[3] <0,01[2]
Мідь, (Cu), мг/дм3 <0,02 <1,0[1] не визнач. [1] <1,0[3] <0,001[2]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,001 <0,001[1] не визнач. [1] <0,001[3] <0,005[2]
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,01 <0,01[1] не визнач. [1] <0,1[3] <0,01[2]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,02 <0,02[1] не визнач. [1] <0,1[3] <0,01[2]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,01 <0,01[1] не визнач. [1] <0,03[3] <0,1[2]
Хром загальний, (Cr), мг/дм3 <0,02 <0,05[1] не визнач. [1] <1,0[3] не норм. [2]
Цинк, (Zn), мг/дм3 0,064 <1,0[1] не визнач. [1] <1,0[3] <0,01[2]

 

Найменування показника Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої рибогосп. водоймищ
Сумарна α-активність, Бк/дм3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Сумарна β-активність, Бк/дм3 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Активність 137 Cs, Бк/дм3 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
Активність 226 Ra, Бк/дм3 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Активність 232 Th, Бк/дм3 0±53,63 не нормується
Активність 40 K, Бк/дм3 5,8±22,6 не нормується

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 24/03.11 вод.
1. Найменування джерела водопостачання: водопровід;
2. Місце відбору проби: м. Запоріжжя, вул. Анголенко, 14в/17;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:


Найменування показника
Результат аналізу Норма по НТД для води
питної підземної поверхневої рибогосп. водоймищ
Кольоровість, градуси 36,5 <20 [1] <35[1] <35[3] -
Запах, бали 1,0 <2 [1] <3 [1] <2[3] -
Каламутність, мг/дм3 0,54 <1,0[1] <3,5[1] <20[3] -
Водневий показник (рН) 7,5 6,5-8,5[1] 6,5-8,5[1] 6,5-8,5[3] 6,5-8,5[2]
Лужність, мг-экв/дм3 3,8 не визнач. [1] не визнач. [1] не норм. [3] -
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 228,2 не визнач. [1] не визнач. [1] не норм. [3] -
Сухий залишок, мг/дм3, (від50 мг/л) 365,2 <1000[1] <1500[1] <1000[3] не норм. [2]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 4,5 <7,0[1] <10,0[1] <7,0[3] -
Кальцій, (Ca), мг/дм3 66,23 не норм. [1] не норм. [1] не норм. [3] <180[2]
Магній, (Mg), мг/дм3 14,28 не визнач. [1] не визнач. [1] <50[3] <50[2]
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 47 не норм. [1] не норм. [1] не норм. [3] не норм. [2]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 39,7 <250[1] <350[1] <350[3] <300[2]
Сульфати, (SO4), мг/дм3 66,8 <250[1] <500[1] <500[3] <100[2]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 3,35 <50[1] <50[1] <45[3] <40[2]
Поліфосфати (PO4 3-) мг/дм3 0,079 <3,5[1] не визнач. [1] <3,5[3] <0,17[2]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 8,48 <5,0[1] <5,0[1] <7,0[3] -
Нітріти, (NO2), мг/дм3 0,1 <0,5[1] <3,3[1] <4,0[3] <3,3[2]
Амоній, (NH4), мг/дм3 0,58 <0,5[1] <2,6[1] <2,0[3] <0,5[2]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,1 <0,2[1] <1,0[1] <1,0[3] <0,1[2]
Марганець, (Mn), мг/дм3 0,021 <0,05[1] <0,5[1] <0,1[3] <0,01[2]
Мідь, (Cu), мг/дм3 <0,02 <1,0[1] не визнач. [1] <1,0[3] <0,001[2]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,001 <0,001[1] не визнач. [1] <0,001[3] <0,005[2]
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,01 <0,01[1] не визнач. [1] <0,1[3] <0,01[2]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,02 <0,02[1] не визнач. [1] <0,1[3] <0,01[2]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,01 <0,01[1] не визнач. [1] <0,03[3] <0,1[2]
Хром загальний, (Cr), мг/дм3 <0,02 <0,05[1] не визнач. [1] <1,0[3] не норм. [2]
Цинк, (Zn), мг/дм3 0,01 <1,0[1] не визнач. [1] <1,0[3] <0,01[2]

 

Найменування показника Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої рибогосп. водоймищ
Сумарна α-активність, Бк/дм3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Сумарна β-активність, Бк/дм3 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Активність 137 Cs, Бк/дм3 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
Активність 226 Ra, Бк/дм3 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Активність 232 Th, Бк/дм3 0±2,5307 не нормується
Активність 40 K, Бк/дм3 0±21,8 не нормується

 

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 25/03.11 вод.
1. Найменування джерела водопостачання: водопровід;
2. Місце відбору проби: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 72;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:


Найменування показника
Результат аналізу Норма по НТД для води
питної підземної поверхневої рибогосп. водоймищ
Кольоровість, градуси 39,4 <20 [1] <35[1] <35[3] -
Запах, бали 1,0 <2 [1] <3 [1] <2[3] -
Каламутність, мг/дм3 0,45 <1,0[1] <3,5[1] <20[3] -
Водневий показник (рН) 7,7 6,5-8,5[1] 6,5-8,5[1] 6,5-8,5[3] 6,5-8,5[2]
Лужність, мг-экв/дм3 3,6 не визнач. [1] не визнач. [1] не норм. [3] -
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 216,2 не визнач. [1] не визнач. [1] не норм. [3] -
Сухий залишок, мг/дм3, (від50 мг/л) 371 <1000[1] <1500[1] <1000[3] не норм. [2]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 4,35 <7,0[1] <10,0[1] <7,0[3] -
Кальцій, (Ca), мг/дм3 63,14 не норм. [1] не норм. [1] не норм. [3] <180[2]
Магній, (Mg), мг/дм3 14,28 не визнач. [1] не визнач. [1] <50[3] <50[2]
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 42 не норм. [1] не норм. [1] не норм. [3] не норм. [2]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 39,7 <250[1] <350[1] <350[3] <300[2]
Сульфати, (SO4), мг/дм3 63,1 <250[1] <500[1] <500[3] <100[2]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 2,72 <50[1] <50[1] <45[3] <40[2]
Поліфосфати (PO4 3-) мг/дм3 0,14 <3,5[1] не визнач. [1] <3,5[3] <0,17[2]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 8,4 <5,0[1] <5,0[1] <7,0[3] -
Нітріти, (NO2), мг/дм3 0,035 <0,5[1] <3,3[1] <4,0[3] <3,3[2]
Амоній, (NH4), мг/дм3 0,63 <0,5[1] <2,6[1] <2,0[3] <0,5[2]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,026 <0,2[1] <1,0[1] <1,0[3] <0,1[2]
Марганець, (Mn), мг/дм3 0,027 <0,05[1] <0,5[1] <0,1[3] <0,01[2]
Мідь, (Cu), мг/дм3 <0,02 <1,0[1] не визнач. [1] <1,0[3] <0,001[2]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,001 <0,001[1] не визнач. [1] <0,001[3] <0,005[2]
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,01 <0,01[1] не визнач. [1] <0,1[3] <0,01[2]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,02 <0,02[1] не визнач. [1] <0,1[3] <0,01[2]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,01 <0,01[1] не визнач. [1] <0,03[3] <0,1[2]
Хром загальний, (Cr), мг/дм3 <0,02 <0,05[1] не визнач. [1] <1,0[3] не норм. [2]
Цинк, (Zn), мг/дм3 0,01 <1,0[1] не визнач. [1] <1,0[3] <0,01[2]

 

Найменування показника Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої рибогосп. водоймищ
Сумарна α-активність, Бк/дм3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Сумарна β-активність, Бк/дм3 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Активність 137 Cs, Бк/дм3 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
Активність 226 Ra, Бк/дм3 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Активність 232 Th, Бк/дм3 0±2,5496 не нормується
Активність 40 K, Бк/дм3 0±21,6 не нормується

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 26/03.11 вод.
1. Найменування джерела водопостачання: водопровід;
2. Місце відбору проби: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 72;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:


Найменування показника
Результат аналізу Норма по НТД для води
питної підземної поверхневої рибогосп. водоймищ
Кольоровість, градуси 25,0 <20 [1] <35[1] <35[3] -
Запах, бали 1,0 <2 [1] <3 [1] <2[3] -
Каламутність, мг/дм3 <0,3 <1,0[1] <3,5[1] <20[3] -
Водневий показник (рН) 7,6 6,5-8,5[1] 6,5-8,5[1] 6,5-8,5[3] 6,5-8,5[2]
Лужність, мг-экв/дм3 3,8 не визнач. [1] не визнач. [1] не норм. [3] -
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 228,2 не визнач. [1] не визнач. [1] не норм. [3] -
Сухий залишок, мг/дм3, (від50 мг/л) 370,4 <1000[1] <1500[1] <1000[3] не норм. [2]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 4,33 <7,0[1] <10,0[1] <7,0[3] -
Кальцій, (Ca), мг/дм3 63,58 не норм. [1] не норм. [1] не норм. [3] <180[2]
Магній, (Mg), мг/дм3 13,8 не визнач. [1] не визнач. [1] <50[3] <50[2]
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 52 не норм. [1] не норм. [1] не норм. [3] не норм. [2]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 45,4 <250[1] <350[1] <350[3] <300[2]
Сульфати, (SO4), мг/дм3 64,7 <250[1] <500[1] <500[3] <100[2]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 2,91 <50[1] <50[1] <45[3] <40[2]
Поліфосфати (PO4 3-) мг/дм3 0,025 <3,5[1] не визнач. [1] <3,5[3] <0,17[2]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 8,32 <5,0[1] <5,0[1] <7,0[3] -
Нітріти, (NO2), мг/дм3 0,015 <0,5[1] <3,3[1] <4,0[3] <3,3[2]
Амоній, (NH4), мг/дм3 0,4 <0,5[1] <2,6[1] <2,0[3] <0,5[2]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,09 <0,2[1] <1,0[1] <1,0[3] <0,1[2]
Марганець, (Mn), мг/дм3 0,027 <0,05[1] <0,5[1] <0,1[3] <0,01[2]
Мідь, (Cu), мг/дм3 <0,02 <1,0[1] не визнач. [1] <1,0[3] <0,001[2]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,001 <0,001[1] не визнач. [1] <0,001[3] <0,005[2]
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,01 <0,01[1] не визнач. [1] <0,1[3] <0,01[2]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,02 <0,02[1] не визнач. [1] <0,1[3] <0,01[2]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,01 <0,01[1] не визнач. [1] <0,03[3] <0,1[2]
Хром загальний, (Cr), мг/дм3 <0,02 <0,05[1] не визнач. [1] <1,0[3] не норм. [2]
Цинк, (Zn), мг/дм3 0,019 <1,0[1] не визнач. [1] <1,0[3] <0,01[2]

 

Найменування показника Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої рибогосп. водоймищ
Сумарна α-активність, Бк/дм3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Сумарна β-активність, Бк/дм3 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Активність 137 Cs, Бк/дм3 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
Активність 226 Ra, Бк/дм3 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Активність 232 Th, Бк/дм3 0±2,5596 не нормується
Активність 40 K, Бк/дм3 0±21,7 не нормується

Переглядів (2010)

Теги: исследования воды
Подтеги: вода из водопровода


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери