Исследование качества воды из источников 2010 г.

23:00 26.12.10

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Метал”
49005, м. Дніпропетровськ, вул. О. Гончара, 16, р/р № 26002129710001 в КБ “Приват Банк”, МФО 305299, код ОКПУ 24446930

Вимірювальна лабораторія фізичних факторів, м. Дніпропетровськ, вул. О. Гончара, 16, тел. (0562)36-21-19. Свідоцтво про атестацію № ПЧ-061/2008 від 12 травня 2008 р., дійсно до 12 травня 2011 р.

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 30 тел. (056)377-53-60. Свідоцтво про атестацію № ПЧ-116/2007 від 03 вересня 2007 р., дійсно до 03 вересня 2010 р.

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 11/03.10вд

1. Найменування джерела водопостачання: м. Київ, Бювет, Депутатська №2;
2. Замовник: ГРУ;
3. Результати аналізу:

Найменування показника Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої
Кольоровість, градуси 18,5 <20 [1] <20[3] <35[3]
Водневий показник (рН) 7,43 6,5-8,5[1] 6,0-9,0[3] 6,5-8,5[3]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 4,9 <7,0[1] <7,0[3] <7,0[3]
Кальцій, (Ca), мг/дм3 83,2 не норм. [1] не норм. [3] не норм. [3]
Магній, (Mg), мг/дм3 9,2 10-80[1] не норм. [3] <50[3]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 27,4 <250[1] <350[3] <350[3]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 3,56 <4,0[1] <2,0[3] <7,0[3]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,04 <0,3[1] <0,3[3] <1,0[3]
Марганець, (Mn), мг/дм3 0,15 <0,1[1] <0,1[3] <0,1[3]
Мідь, (Cu), мг/дм3 <0,005 <1,0[1] <1,0[4] <1,0[4]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,001[4] <0,001[4]
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,03[4] <0,03[4]
Хром, (Cr), мг/дм3 <0,005 <0,05[2] <0,05[4] <0,05[4]
Цинк, (Zn), мг/дм3 <0,005 <5,0[2] <1,0[4] <1,0[4]

 

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 13/03.10вд

1. Найменування джерела водопостачання: м. Київ, джерельна вода;
2. Замовник: ГРУ;
Результати аналізу:

Найменування показника Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої
Кольоровість, градуси 2,7 <20 [1] <20[3] <35[3]
Водневий показник (рН) 7,05 6,5-8,5[1] 6,0-9,0[3] 6,5-8,5[3]
Лужність, мг-экв/дм3 7,27!!! 0,5-6,5[1] не норм. [3] не норм. [3]
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 436,6!!! 30-400[1] не норм. [3] не норм. [3]
Сухий залишок, мг/дм3 1060!!! 100-1000[1] <1000[3] <1000[3]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 13,0!!! <7,0[1] <7,0[3] <7,0[3]
Кальцій, (Ca), мг/дм3 170,0 не норм. [1] не норм. [3] не норм. [3]
Магній, (Mg), мг/дм3 74,2 10-80[1] не норм. [3] <50[3]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 105,07 <250[1] <350[3] <350[3]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 >110!!! <45[1] <45[4] <45[4]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 0,89 <4,0[1] <2,0[3] <7,0[3]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,014 <0,3[1] <0,3[3] <1,0[3]
Марганець, (Mn), мг/дм3 <0,005 <0,1[1] <0,1[3] <0,1[3]
Мідь, (Cu), мг/дм3 <0,005 <1,0[1] <1,0[4] <1,0[4]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,001[4] <0,001[4]
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,03[4] <0,03[4]
Хром, (Cr), мг/дм3 <0,005 <0,05[2] <0,05[4] <0,05[4]
Цинк, (Zn), мг/дм3 <0,005 <5,0[2] <1,0[4] <1,0[4]

 

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 73/08.10
1. Найменування джерела водопостачання: джерело;
2. Місце відбору проби: Нікопольська обл, Нікопольський р-н, сел. Борисівка;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:


Найменування
показника
Результат аналізу
(клас якості)
Норма для питної води1 Класифікація якості поверхневих вод за гігієнічними та екологічними крітеріями2
Класи якості води
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1. Органолептичні показники
Запах, бали 2,0 < 2 < 1 1-2 3-4 > 4
Забарвленість, градуси <5,0 < 20 < 20 20-80 81-120 > 120
Каламутність, мг/дм3 <0,3 < 0,58 < 20 20-1500 1500-5000 > 5000
2. Загально-санітарні хімічні показники
Сухий залишок, мг/дм3 4400!!! < 1000 < 400 400-650 651-1000 >1000
Сульфати, мг/дм3 1800!!! <250 < 40 40-120 121-250 >250
Хлориди, (Cl), мг/дм3 610,0!!! <250 < 30 30-100 101-250 > 250
Магній, мг/дм3 232,6 не норм. < 10 10-30 31-80 > 80
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 36,1 1,5-7,0 < 3 3.0-5.0 5.1-7.0 > 7.0
Лужність, мг-экв/дм3 4,07 0,5-6,5 < 1.5 1.5-4.0 4.1-6.5 > 6.5
Бікарбонати, мг/дм3 244,4 не норм. < 92 92-137 138-206 > 206
Водневий показник (рН) 7,37 6,5-8,5 6,9-7,0 7,1-7,5 6,8-6,5 7,6-8,1 6,4-6,1 8,2-8,5 <6,1 >8,5
Амоній, (азот амонійний) мг/дм3 <0,1 <0,5 < 0.13 (< 0,10) 0.13-0.39 (0,10-0,30) 0.40-1.30 (0,31-1,00) > 1.30 (> 1,00)
Нітрити, (азот нітритний) мг/дм3 <0,02 <0,5 < 0,007 (<0,002) 0,007-0,033 (0,002-0,010) 0,034-0.165 (0,011-0,050) > 0, 165 (> 0,05)
Нітрати, (азот нітратний) мг/дм3 >110 <50 <0,90 (<0,20) 0,90-31,0 (0,20-2,20) 2.20-4,40 (0,51-1,00) > 4,40 (> 1,0)
Фосфати, (фосфор фосфатів) мг/дм3 <0,05 <3,5 < 0.046 < 0.015 0.046-0.15 (0.015-0.050) 0.16-0.60 (0.051-0.200) > 0.60 (> 0.200)
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 3,5 <5,0 < 3.0 3.0-10.0 10.0-15.0 > 15
3. Токсикологічні показники хімічного складу води (неорганічні)
Залізо загальне, мкг/дм3 16 <200 <50 50-100 101-1000 > 1000
Марганець, мкг/дм3 <5 <50 <10 10-100 101-1000 > 1000

 

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 148/12.10 вод
1. Найменування джерела водопостачання: питна (підземна-джерело);
2. Місце відбору проби: м. Чернівці, Буковинський ліс;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:


Найменування показника
Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої
Кольоровість, градуси 8,0 <20 [1] <20[3] <35[3]
Запах, бали 1,0 <2 [1] не норм[3] <2[3]
Каламутність, мг/дм3 <0,3 <1,5[1] <1,5[3] <20[3]
Водневий показник (рН) 7,26 6,5-8,5[1] 6,0-9,0[3] 6,5-8,5[3]
Лужність, мг-экв/дм3 8,4!!! 0,5-6,5[1] не норм. [3] не норм. [3]
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 504,4!!! 30-400[1] не норм. [3] не норм. [3]
Сухий залишок, мг/дм3 630,7 100-1000[1] <1000[3] <1000[3]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 8,47 <7,0[1] <7,0[3] <7,0[3]
Кальцій, (Ca), мг/дм3 122,7 не норм. [1] не норм. [3] не норм. [3]
Магній, (Mg), мг/дм3 28,08 10-80[1] не норм. [3] <50[3]
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 70,0 не норм. [1] не норм. [3] не норм. [3]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 10,09 <250[1] <350[3] <350[3]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 1,17 <50[1] <45[4] <45[4]
Сульфати, (SO4), мг/дм3 123,5 <250[1] <500[3] <500[3]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 <1,0 <5,0[1] <2,0[3] <7,0[3]
Нітріти, (NO2), мг/дм3 0,014 <3,0[1] <3,3[4] <3,3[4]
Амоній, (NH4), мг/дм3 <0,05 не норм. [1] <2,0[4] <2,0[4]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,037 <0,2[1] <0,3[3] <1,0[3]
Марганець, (Mn), мг/дм3 <0,01 <0,1[1] <0,1[3] <0,1[3]
Мідь, (Cu), мг/дм3 <0,02 <1,0[1] <1,0[4] <1,0[4]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,001[4] <0,001[4]
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,05 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,04 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,1 <0,01[1] <0,03[4] <0,03[4]
Хром, (Cr), мг/дм3 <0,05 <0,05[2] <0,05[4] <0,05[4]
Цинк, (Zn), мг/дм3 0,029 <5,0[2] <1,0[4] <1,0[4]

Переглядів (1792)

Теги: исследования воды
Подтеги: вода из источников


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери