Исследование качества воды оз. "Днепродзержинск" 2010 г

15:38 26.08.10

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Метал”
49005, м. Дніпропетровськ, вул. О. Гончара, 16,р/р № 26002129710001 в КБ “Приват Банк”, МФО 305299,код ОКПУ 24446930

Вимірювальна лабораторія фізичних факторів, м. Дніпропетровськ, вул. О. Гончара, 16, тел. (0562)36-21-19. Свідоцтво про атестацію № ПЧ-061/2008 від 12 травня 2008 р., дійсно до 12 травня 2011 р.

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 30 тел. (056)377-53-60. Свідоцтво про атестацію № ПЧ-116/2007 від 03 вересня 2007 р., дійсно до 03 вересня 2010 р.

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 69/08.10
1. Найменування джерела водопостачання: озеро “Дніпродзержинськ”;
2. Місце відбору проби: м. Дніпродзержинськ,пляж “Золотий”
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:


Найменування показника
Результат аналізу
(клас якості)
Норма для питної води1

Класифікація якості поверхневих вод за гігієнічними та екологічними крітеріями

Класи якості води
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1. Органолептичні показники
Запах, бали 1 < 2 < 1 1-2 3-4 > 4
Забаврленість, градуси 13,5 < 20 < 20 20-80 81-120 > 120
Каламутність, мг/дм3 <0,3 < 0,58 < 20 20-1500 1500-5000 > 5000
2. Загальносанітарні хімічні показники
Сухий залишок, мг/дм3 300,4 < 1000 < 400 400-650 651-1000 >1000
Сульфати, мг/дм3 81,3 <250 < 40 40-120 121-250 >250
Хлориди, (Cl), мг/дм3 38,2 <250 < 30 30-100 101-250 > 250
Магній, мг/дм3 24,4 не норм. < 10 10-30 31-80 > 80
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 3,7 1,5-7,0 < 3 3.0-5.0 5.1-7.0 > 7.0
Лужність, мг-экв/дм3 3,27 0,5-6,5 < 1.5 1.5-4.0 4.1-6.5 > 6.5
Бікарбонати, мг/дм3 196,4 не норм. < 92 92-137 138-206 > 206
Водневий показник (рН) 8,03 6,5-8,5 6,9-7,0 7,1-7,5 6,8-6,5 7,6-8,1 6,4-6,1 8,2-8,5 <6,1 >8,5
Амоній, (азот амонійний) мг/дм3 <0,1 <0,5. < 0.13 (< 0,10) 0.13-0.39 (0,10-0,30) 0.40-1.30 (0,31-1,00) > 1.30 (> 1,00)
Нітріти, (азот нітрітний) мг/дм3 <0,02 <0,5 < 0,007 (<0,002) 0,007-0,033 (0,002-0,010) 0,034-0.165 (0,011-0,050) > 0,165 (> 0,05)
Нітрати, (азот нітратний) мг/дм3 <0,5 <50 <0,90 (<0,20) 0,90-31,0 (0,20-2,20) 2.20-4,40 (0,51-1,00) > 4,40 (> 1,0)
Фосфати, (фосфор фосфатів) мг/дм3 <0,05 <3,5 < 0.046 < 0.015 0.046-0.15 (0.015-0.050) 0.16-0.60 (0.051-0.200) > 0.60 (> 0.200)
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 4,07 <5,0 < 3.0 3.0-10.0 10.0-15.0 > 15
3. Токсикогологічні показники хімічного складу води (неоргаічні)
Залізо загальне, мкг/дм3 53,0 <200 <50 50-100 101-1000 > 1000
Кадмій, мкг/дм3 < 5 <1 <0,1 0,1-0,5 0,6-5,0 > 5,0
Кобальт, мкг/дм3 < 5 <100 <10 10-20 21-50 > 50
Марганець, мкг/дм3 < 5 <50 <10 10-100 101-1000 > 1000
Мідь, мкг/дм3 < 5 <1000 <1 1-25 26-50 > 50
1 2 3 4 5 6 7
Нікель, мкг/дм3 < 5 <20 <20 20-50 51-100 > 100
Свинець, мкг/дм3 < 5 <10 <5 5-20 21-100 > 100
Хром (ІІІ), мкг/дм3 < 5 <500 <100 100-250 251-500 > 500
Цинк, мкг/дм3 < 5 <50 <10 10-100 101-1000 > 1000
4. Показники радіаційної безпеки, Бк/ дм3
Сумарна α-активність 0,0098± 0,0652 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Сумарна β-активність 0,0862± 0,0564 <0,1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Активність 137 Cs 1,6018± 1,8288 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <100
Активність 226 Ra 0,8636± 2,5877 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Активність 232 Th -4,1917± 2,8867 не норм. не норм. не норм. не норм. не норм.
Активність 40 K -41,6± 23,2 не норм. не норм. не норм. не норм. не норм.ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 70/08.10

1. Найменування джерела водопостачання: озеро “Дніпродзержинськ”;
2. Місце відбору проби: Дніпропетровська обл,м. Дніпродзержинськ,
дикий пляж, зліва від Вороннього острова;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:


Найменування
показника
Результат аналізу
(клас якості)
Норма для питної води1 Класифікація якості поверхневих вод за гігієнічними та екологічними крітеріями2
Класи якості води
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1. Органолептичні показники
Запах, бали 1,0 < 2 < 1 1-2 3-4 > 4
Забарвленість, градуси 13,53 < 20 < 20 20-80 81-120 > 120
Каламутність, мг/дм3 <0,3 < 0,58 < 20 20-1500 1500-5000 > 5000
2. Загально-санітарні хімічні показники
Сухий залишок, мг/дм3 298,4 < 1000 < 400 400-650 651-1000 >1000
Сульфати, мг/дм3 82,75 <250 < 40 40-120 121-250 >250
Хлориди, (Cl), мг/дм3 37,7 <250 < 30 30-100 101-250 > 250
Магній, мг/дм3 24,8 не норм. < 10 10-30 31-80 > 80
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 3,7 1,5-7,0 < 3 3.0-5.0 5.1-7.0 > 7.0
Лужність, мг-экв/дм3 3,27 0,5-6,5 < 1.5 1.5-4.0 4.1-6.5 > 6.5
Бікарбонати, мг/дм3 196,4 не норм. < 92 92-137 138-206 > 206
Водневий показник (рН) 7,95 6,5-8,5 6,9-7,0 7,1-7,5 6,8-6,5 7,6-8,1 6,4-6,1 8,2-8,5 <6,1 >8,5
Амоній, (азот амонійний) мг/дм3 <0,1 <0,5. < 0.13 (< 0,10) 0.13-0.39 (0,10-0,30) 0.40-1.30 (0,31-1,00) > 1.30 (> 1,00)
Нітрити, (азот нітритний) мг/дм3 <0,02 <0,5 < 0,007 (<0,002) 0,007-0,033 (0,002-0,010) 0,034-0.165 (0,011-0,050) > 0,165 (> 0,05)
Нітрати, (азот нітратний) мг/дм3 <0,5 <50 <0,90 (<0,20) 0,90-31,0 (0,20-2,20) 2.20-4,40 (0,51-1,00) > 4,40 (> 1,0)
Фосфати, (фосфор фосфатів) мг/дм3 <0,05 <3,5 < 0.046 < 0.015 0.046-0.15 (0.015-0.050) 0.16-0.60 (0.051-0.200) > 0.60 (> 0.200)
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 3,91 <5,0 < 3.0 3.0-10.0 10.0-15.0 > 15
3. Токсикологічні показники хімічного складу води (неорганічні)
Залізо загальне, мкг/дм3 64 <200 <50 50-100 101-1000 > 1000
Кадмій, мкг/дм3 < 5 <1 <0,1 0,1-0,5 0,6-5,0 > 5,0
Кобальт, мкг/дм3 < 5 <100 <10 10-20 21-50 > 50
Марганець, мкг/дм3 < 5 <50 <10 10-100 101-1000 > 1000
Мідь, мкг/дм3 < 5 <1000 <1 1-25 26-50 > 50
1 2 3 4 5 6 7
Нікель, мкг/дм3 8,5 <20 <20 20-50 51-100 > 100
Свинець, мкг/дм3 < 5 <10 <5 5-20 21-100 > 100
Хром (ІІІ), мкг/дм3 < 5 <500 <100 100-250 251-500 > 500
Цинк, мкг/дм3 < 5 <50 <10 10-100 101-1000 > 1000
4. Показники радіаційної безпеки, Бк/дм3
Сумарна α-активність 0,0031± 0,0407 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Сумарна β-активність 0,0721± 0,0434 <0,1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Активність 137 Cs -0,4537± 1,6331 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <100
Активність 226 Ra 0,4091± 2,5534 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Активність 232 Th -2,5172± 2,9121 не норм. не норм. не норм. не норм. не норм.
Активність 40 K -27,3± 23,4 не норм. не норм. не норм. не норм. не норм.ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 71/08.10
1. Найменування джерела водопостачання: озеро “Дніпродзержинськ”;
2. Місце відбору проби: Дніпропетровська обл,м. Дніпродзержинськ,пляж “Заімка”
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:

Найменування
показника
Результат аналізу
(клас якості)
Норма для питної води1 Класифікація якості поверхневих вод за гігієнічними та екологічними крітеріями2
Класи якості води
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1. Органолептичні показники
Запах, бали 1,0 < 2 < 1 1-2 3-4 > 4
Забарвленість, градуси 16,5 < 20 < 20 20-80 81-120 > 120
Каламутність, мг/дм3 <0,3 < 0,58 < 20 20-1500 1500-5000 > 5000
2. Загально-санітарні хімічні показники
Сухий залишок, мг/дм3 310,0 < 1000 < 400 400-650 651-1000 >1000
Сульфати, мг/дм3 82,0 <250 < 40 40-120 121-250 >250
Хлориди, (Cl), мг/дм3 37,2 <250 < 30 30-100 101-250 > 250
Магній, мг/дм3 24,0 не норм. < 10 10-30 31-80 > 80
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 3,67 1,5-7,0 < 3 3.0-5.0 5.1-7.0 > 7.0
Лужність, мг-экв/дм3 3,27 0,5-6,5 < 1.5 1.5-4.0 4.1-6.5 > 6.5
Бікарбонати, мг/дм3 196,4 не норм. < 92 92-137 138-206 > 206
Водневий показник (рН) 7,94 6,5-8,5 6,9-7,0 7,1-7,5 6,8-6,5 7,6-8,1 6,4-6,1 8,2-8,5 <6,1 >8,5
Амоній, (азот амонійний) мг/дм3 <0,1 <0,5. < 0.13 (< 0,10) 0.13-0.39 (0,10-0,30) 0.40-1.30 (0,31-1,00) > 1.30 (> 1,00)
Нітрити, (азот нітритний) мг/дм3 <0,02 <0,5 < 0,007 (<0,002) 0,007-0,033 (0,002-0,010) 0,034-0.165 (0,011-0,050) > 0, 165 (> 0,05)
Нітрати, (азот нітратний) мг/дм3 <0,5 <50 <0,90 (<0,20) 0,90-31,0 (0,20-2,20) 2.20-4,40 (0,51-1,00) > 4,40 (> 1,0)
Фосфати, (фосфор фосфатів) мг/дм3 <0,05 <3,5 < 0.046 < 0.015 0.046-0.15 (0.015-0.050) 0.16-0.60 (0.051-0.200) > 0.60 (> 0.200)
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 4,07 <5,0 < 3.0 3.0-10.0 10.0-15.0 > 15
3. Токсикологічні показники хімічного складу води (неорганічні)
Залізо загальне, мкг/дм3 64 <200 <50 50-100 101-1000 > 1000
Кадмій, мкг/дм3 < 5 <1 <0,1 0,1-0,5 0,6-5,0 > 5,0
Кобальт, мкг/дм3 < 5 <100 <10 10-20 21-50 > 50
Марганець, мкг/дм3 < 5 <50 <10 10-100 101-1000 > 1000
Мідь, мкг/дм3 < 5 <1000 <1 1-25 26-50 > 50
1 2 3 4 5 6 7
Нікель, мкг/дм3 8,0 <20 <20 20-50 51-100 > 100
Свинець, мкг/дм3 < 5 <10 <5 5-20 21-100 > 100
Хром (ІІІ), мкг/дм3 < 5 <500 <100 100-250 251-500 > 500
Цинк, мкг/дм3 < 5 <50 <10 10-100 101-1000 > 1000
4. Показники радіаційної безпеки, Бк/дм3
Сумарна α-активність 0,0086± 0,0601 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Сумарна β-активність 0,0913± 0,0627 <0,1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Активність 137 Cs 0,3427± 1,6874 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <100
Активність 226 Ra 0,6152± 2,5745 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Активність 232 Th -2,4027± 2,9173 не норм. не норм. не норм. не норм. не норм.
Активність 40 K -34,2± 23,5 не норм. не норм. не норм. не норм. не норм.

Переглядів (2219)

Теги: исследования воды
Подтеги: поверхностная вода


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери